On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. +38 044 503 84 46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same – 10.1.1.15

 • Державні програми у програмно-цільовому бюджетуванні: інституційний аспект 

  Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Тetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна; Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkovа, Alla; Славкова, Алла Аркадьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В українському програмно-цільовому бюджетуванні на рівні державного бюджету з 2004 року використовуються два види цільових програм одночасно. Видатки державного бюджету структуровані за бюджетними програмами головних ...
 • Електронне урядування в Україні: теоретико-правові аспекти 

  Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-10-15)
 • Видатки на розвиток фізичної культури та спорту з державного та місцевих бюджетів: правові аспекти 

  Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018)
  У даній науковій статті визначено видатки на розвиток фізичної культури та спорту з державного та місцевих бюджетів. Розкрито порядок фінансування фізичної культури та спорту. Розкрито види видатків на розвиток фізичної ...
 • Федосов Віктор Михайлович 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Кондратюк, Сергій Якович; Kondratiuk, Serhii; Кондратюк, Сергей Яковлевич; Бойко, Ірина Юріївна; Коноваленко, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Віктора Михайловича Федосова та містить інформацію про науковий доробок вченого ...
 • Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.) 

  Міхневич, Людмила Володимирівна; Mikhnevych, Liudmyla; Михневич, Людмила Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Монографію присвячено комплексному дослідженню та узагальненню зародження, становлення та розвитку неуніверситетської юридичної науки та освіти на теренах України в період ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст. На підставі різноманітних ...

View More