On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. +38 044 503 84 46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same – 10.1.1.15

 • Социальная ответственность как основа инновационного развития экономики 

  Билык, Ольга Николаевна; Bilyk, Olga; Білик, Ольга Миколаївна; Данилевич, Наталия Станиславовна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталія Станіславівна (Uniwersytet Zielonogorski, 2018)
  В исследовании рассмотрена роль социальной ответственности в процессе инновационного развития экономики. Проанализированы методики оценивания успешности компаний на основе их социальной ответственности. Показаны результаты ...
 • Інвестиції в людський капітал: значення та специфіка 

  Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Национальная академия наук Украины, Институт экономики промышленности, 2004)
  Проведено дослідження проблеми інвестицій у людський капітал як провідного чинники зростання доходів людини і економічного зростання загалом. Особливу увагу приділено дослідженню категорії «інвестиційні витрати», їх змісту ...
 • Значення та чинники інвестування в людський капітал на особистісному рівні 

  Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Національний університет водного господарства та природокористування, 2004)
  Розглянуто умови та доцільність витрат на навчання. Досліджено взаємозалежність між використанням набутого запасу знань окремої особи та подальшим його нагромадженням, як абсолютно необхідної умови нарощення людського ...
 • Трудова мобільність у системі активів людського капіталу 

  Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Київський національний економічний університет, 2005)
 • Витрати на міграцію як інвестиції в людський капітал на особистісному рівні 

  Білик, Ольга Миколаївна; Bilyk, Olga; Билык, Ольга Николаевна (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2006)
  Розглянуто витрати на міграцію як короткострокові інвестиції в людський капітал та проаналізовано коло очікуваних зисків (вигід) від переїзду. Проведено дослідження основних аспектів оцінювання ефективності витрат на ...

View More