On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. +38 044 503 84 46) or email address:

 • lib.szfir@kneu.edu.ua
Internal network address is the same – 10.1.1.15

 • Релокація підприємства в результаті настання загрози життю та руйнування майна 

  Фоменко, Борис; Fomenko, Borys (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  На даний момент в країні існує як потенційна загроза руйнування промислових підприємств так і фактично, частково або повністю зруйновані підприємства. Для можливості запобігання руйнуванню будівель, обладнання та ...
 • Експортна діяльність України в умовах війни на прикладі зернової продукції 

  Залізна, Любов; Zalizna, Liubov; Грицак, Христина; Hrytsak, Khrystyna (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Україна, на сьогоднішній день перебуває в стані боротьби з російським агресором. Очевидний відбиток помітний на економічній ситуації загалом, а особливо на експортній діяльності. Today, Ukraine is in a state of struggle ...
 • Економіка бізнесу на потенційно-небезпечних територіях україни у повоєнний час 

  Заблодська, Інна; Zablodska, Inna (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  У тезах викладено умови розвитку бізнесу на потенційно небезпечних територіях вздовж кордонів України (північ, південь та схід) у повоєнний час. Визначено, що для розбудови бізнесу на цих територіях доречно створення ...
 • Концепція сталого розвитку під призмою воєнного часу 

  Диха, Марія; Dykha, Mariia (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Окреслено етапи формування концептуальних основ сталого розвитку. Тезисно описано стан та причини погіршення умов, неможливість досягнення цілей сталого розвитку (запланованих орієнтирів виконання завдань національної ...
 • Напрями управління взаємовідносинами в організації: реалії воєнного часу 

  Дегтеренко, Катерина; Dehterenko, Kateryna; Богуславська, Світлана; Bohuslavska, Svitlana (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  Окреслено напрями мають знайти відображення у концепціях діяльності підприємницьких структур на період ведення воєнних дій. The outlined directions should be reflected in the concepts of business structures for the ...

View More