On placement of publications please contact the functioning of the institutional repository sector of the library (room number 401, tel. +38 044 503 84 46) or email address:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Internal network address is the same – 10.1.1.15

 • Іноземномовна письмова компетенція як передумова ефективної усної комунікації 

  Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті розглядається необхідність розвитку письмових навичок іноземною мовою в нелінгвістичних вищих навчальних закладах як ефективного засобу фіксації думок та важливої передумови для успішної усної комунікації. Вказується ...
 • Деякі прийоми формування німецькомовної комунікативної компетенції на заняттях з міжкультурної комунікації 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття розкриває двоєдину мету — формування міжкультурної та німецькомовної комунікативної компетенцій — викладання для студентів магістерського рівня вищої освіти обов’язкової дисципліни «Міжкультурна комунікація» та ...
 • Модернізація технологій позааудиторної роботи студентів, дистанційного навчання зокрема, у вищих закладах освіти США 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденції розвитку сучасних позааудиторних навчальних технологій, дистанційного навчання зокрема, у вищій школі США та в Україні. У статті проаналізовано практичні аспекти ...
 • Інновації у викладанні іноземних мов в умовах змішаного навчання 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Предметом розгляду статті є питання ефективного впровадження в навчальний процес сучасних цифрових технологій в умовах переходу до змішаного навчання. Розглянуто певні переваги та недоліки вивчення іноземної мови через ...
 • Дослідження сучасних проблем онлайн-навчання та шляхи їх вирішення в контексті цифрового світосприйняття 

  Бобрівник, Світлана Леонідівна; Bobrivnyk, Svitlana; Бобровник, Светлана Леонидовна; Гайдученко, Світлана Валентинівна; Gajduchenko, Svitlana; Светлана Валентиновна; Кондрук, Ірина Валеріївна; Kondruk, Iryna; Кондрук, Ирина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Дана стаття присвячена дослідженню викликів онлайн-навчання в умовах адаптації до карантинних обмежень. Проаналізовано дані, отримані після проведення студентського анкетування, метою якого було ідентифікувати проблеми та ...

View More