З питань розміщення публікацій звертайтесь до Наукової бібліотеки ім. М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" (кімната № 401, тел. +38 044 503 84 46) або на електронні адреси:

 • irkneu@kneu.ua
 • irkneu_403@ukr.net
Доступ до репозитарію з внутрішньої мережі університету – 10.1.1.15

 • Організація масштабного самонавчання викладачів технології розробки дистанційних курсів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2021-06-11)
  У роботі проаналізовано досвід організації масштабного самонавчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технології розробки дистанційних курсів через використання навчального онлайнового курсу «Створюємо ...
 • Підходи європейської комісії до оцінювання стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Романченко, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти підготовки стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України та критерії їх оцінювання Європейською Комісією. The theoretical and organizational aspects of preparation of smart ...
 • Потенціал розвитку малого та середнього бізнесу у контексті регіональної смарт-спеціалазації 

  Швець, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто можливості розвитку малого та середнього бізнесу завдяки активізації процесів регіонального стратегування на засадах смартспеціалізації. The possibilities of small and medium-sized business development due to ...
 • Європейський досвід та українські реалії підтримки цифрових інновацій в агросфері 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Ланова, Оксана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Висвітлено напрями розвитку цифровізації агросфери Європейського Союзу. Досліджено європейські ініціативи впровадження цифрових інновацій в сільськогосподарську сферу. Висвітлено наявні приклади та ініціативи підтримки ...
 • Розвиток малого і середнього бізнесу в контексті smart-спеціалізації регіонів 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Проаналізовано кількість малого і середнього бізнесу в Україні за період 2010–2019 р. Запропоновано заходи, які необхідні зробити для подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. The number of small and ...

Переглянути більше