Recent Submissions

 • Планування використання земель як функція публічного управління в галузі використання і охорони земель: адміністративно-правовий аспект 

  Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Дорош, Вікторія Сергіївна; Dorosh, Viktorіia; Дорош, Виктория Сергеевна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021)
  Досліджується питання планування використання земель як функції публічного управління в галузі використання і охорони земель. Наголошено на різних поглядах науковців щодо визначення поняття цієї функції та її закріплення ...
 • Штучний інтелект у публічному адмініструванні земельних відносин: проблеми та перспективи 

  Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Корпачова, Світлана Володимирівна; Korpachova, Svitlana; Корпачова, Светлана Владимировна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021)
  Досліджується доцільність запровадження штучного інтелекту в публічне адміністрування у сфері земельних відносин. Зроблено порівняльний аналіз застосування провідними країнами програм на основі штучного інтелекту в ...
 • Реалізація принципу добросовісності в цивільному законодавстві: питання рекодифікації 

  Гайдулін, Олександр Олександрович; Haidulin, Oleksandr; Гайдулин, Александр Александрович; Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Iryna; Шаркова, Ирина Николаевна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
  Стаття присвячена важливій проблемі рекодифікації цивільного законодавства в Україні, що стосується процесу подальшого впровадження принципу добросовісності в Цивільний кодекс. Загальновизнано, що важливим кроком на шляху ...
 • Публічне адміністрування як запорука забезпечення прав і свобод людини в Україні 

  Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Арбич, Ярослава Олегівна; Arbych, Yaroslava; Арбич, Ярослава Олеговна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
  Досліджується роль публічного адміністрування щодо забезпечення прав і свобод людини та проблема необхідності його реформування в Україні. Зроблено порівняльний аналіз моделі публічного адміністрування з використанням ...
 • Конституційне право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції окремих категорій осіб 

  Міхневич, Людмила Володимирівна; Mikhnevych, Liudmyla; Михневич, Людмила Владимировна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
  У статті досліджено право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції окремих категорій осіб, зокрема право на таємницю кореспонденції осіб, засуджених до позбавлення волі, представників ...
 • Досвід деяких країн Європи у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх 

  Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Одеська національна юридична академія, 2017)
  У статті розглядається досвід деяких країн Європи, зокрема, Нідерландів, Бельгії, Польщі тощо у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх. На основі аналізу досвіду цих країн у сфері кримінального провадження ...
 • Генеза показань свідка як джерело доказів у кримінальному процесі 

  Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Науково-дослідний інститут публічного права, 2018)
 • Перспективи вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх за законодавством України 

  Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Міжнародний гуманітарний університет, 2019)
  У статті розглянуто перспективи вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх за законодавством України. Зазначено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України містить розширену ...
 • Кримінально-правові засади формування антикорупційної політики в Україні 

  Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Національна академія внутрішніх справ, 2021-05-17)
 • International legal standards for the protection of the rights of minors in criminal proceedings 

  Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Світлана Юріївна; Задерейко, Светлана Юрьевна (Web: www.tsh-journal.com, 2019)
  The article examines international legal standards for the protection of juvenile rights in criminal proceedings. The directions of their implementation in the national legislation of Ukraine are determined.
 • Шляхи підвищення ефективності верховенства права в Україні 

  Рощина, Інна Олександрівна; Roshchina, Inna; Рощина, Инна Александровна (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15)
 • Парадигма муніципального права України 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor (Маріупольський державний університет, 2013)
  У статті розглядаються філософсько-юридичні підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку,а також ...
 • Парадигма муніципального права України 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (Маріупольський державний університет, 2013)
  У статті розглядаються філософсько-правові підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку, з’ясування ...
 • Теоретико-методологічні аспекти муніципального права як науки 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013)
  Розглянуто науково-теоретичні та методологічні аспекти щодо розробки понять, системи муніципального права як науки у контексті розвитку права в Україні, необхідності логічної побудови його з точки зору сучасних наукових ...
 • Функції муніципального права України 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (Центральна виборча комісія, 2013-06)
  Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню функцій муніципального права. У процесі дослідження було визначено поняття, правова природа, класифікація та основні ознаки функцій зазначеного права. This Article is ...
 • Права і свободи людини в системі інститутів муніципального права 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013)
  Дана стаття розглядає права і свободи людини в системі інститутів муніципального права як необхідну умову їх розвитку та реалізації. Автор статті пропонує визначати місцеву спільноту (сукупність індивідів) як суб’єкт ...
 • Конституційні принципи організації процесу формування і розподілу бюджетних та позабюджетних коштів місцевого самоврядування 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2013)
  Стаття розглядає місце конституційних принципів у процесі формування та розподілу бюджетних та позабюджетних коштів місцевого самоврядування, що дозволяють розкрити зміст проблем щодо реалізації бюджетної реформи у сфері ...
 • Институционная система муниципального права: теоретический аспект её построения 

  Галиахметов, Игорь Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галіахметов, Ігор Абзалович (Закрытое акционерное общество «Институт муниципального управления», 2015)
  В статье рассматриваются теоретико-юридические подходы к пониманию, при помощи институционного метода, системы муниципального права. Анализ проблем муниципального права, его институтов имеет теоретическое и практическое ...
 • Юридическая доктрина и цель в муниципальном праве Украины 

  Галиахметов, Игорь Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галіахметов, Ігор Абзалович (Закрытое акционерное общество «Институт муниципального управления», 2014)
  .На страницах статьи рассматриваются теоретические аспекты доктрины как необходимого источника для развития и формирования муниципального права Украины. Функционально-телеологический анализ норм муниципального законодательства ...
 • Акультурація муніципального права України 

  Галіахметов, Ігор Абзалович; Haliakhmetov, Ihor; Галиахметов, Игорь Абзалович (Маріупольський державний університет, 2014)
  Дана стаття розглядає один із прийомів (методів) системного дослідження юридичної акультурації, що дозволяє розкрити змістовні і системні характеристики муніципального права України та шляхи формування його інститутів. ...

View More