Collections in this community

Recent Submissions

 • Стратегічний розвиток підприємств торгівлі в умовах нестабільності розвитку економіки 

  Шевчун, Марина; Shevchun, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто поняття стратегії та стратегічного планування, розкрито його значення та роль у діяльності підприємств. Розглянуто сутність технологій стратегічного планування на підприємстві як неодмінної складової успішної ...
 • Людький потенціал та опорні складові його розвитку 

  Чекан, Ірина; Chekan, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Запропоновано поняття «mainstain людського розвитку», яке включає основні елементи стратегічного управління освітою впродовж життя: світові технологічні тренди, потреби студента, потреби бізнесу, потреби регіону. Умовою ...
 • Інноваційна культура як інструмент стратегічного управління за слабкими сигналами у VUCA-світі 

  Стовба, Тетяна; Stovba, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  В умовах VUCA-світу виникає потреба управляти за слабкими сигналами зовнішнього середовища. Для подолання крихкості та вразливості підприємств в умовах недетермінованості та невизначеності оточення запропоновано ...
 • Адаптація системи антикризового управління підприємствами до V.U.C.A. – середовища 

  Стеценко, Сергій; Stetsenko, Sergii; Моголівець, Антон; Moholivets, Anton (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто вимоги V.U.C.A. - середовища до побудови системи антикризового управління підприємствами. Вибір індикаторів кризового розвитку, систем моніторингу і аналізу змін, реагування на негативні впливи має відбуватись ...
 • Український досвід розвитку соціальної відповідальності бізнесу в умовах VUCA-світу 

  Силкіна, Юлія; Sylkina, Yuliia; Сидоренко, Олексій; Sydorenko, Oleksii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  У роботі було визначено конкретні приклади соціальної відповідальності бізнесу в VUCA-світі, зокрема в умовах пандемії. Обґрунтовано важливість КСВ в діяльності підприємства з метою сталого розвитку. Запропоновано заходи ...
 • Роль стратегічного аналізу в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто місце та значення стратегічного аналізу в системі економічної безпеки підприємства. Визначено зовнішні та внутрішні фактори негативного впливу на фінансово- економічну безпеку підприємства. Виокремлено основні ...
 • Системне забезпечення економічної стійкості підприємства в умовах VUCA-світу 

  Олійник, Наталія; Oliinyk, Nataliia; Олійник, Олександр; Oliinyk, Oleksandr; Габріх, Анастасія; Habrikh, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  В роботі розглянуто особливості діяльності підприємств в умовах VUCA-світу. Досліджено управлінські технології в бізнес-середовищі VUCA. Обґрунтовано необхідність системного забезпечення економічної стійкості підприємства ...
 • Командна взаємодія в умовах віддаленої роботи 

  Миколайчук, Ірина; Mykolaichuk, Iryna; Сидоренко, Олексій; Sydorenko, Oleksii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розкрито зміст поняття «командна взаємодія» та її роль у VUCA-світі. Обґрунтовано вплив сучасного середовища на роботу команди. Визначено заходи, що найбільш доцільно рекомендувати керівникам для запровадження в організаціях ...
 • Стратегія розвитку у VUCA-світі організації, що самонавчається 

  Миколайчук, Ірина; Mykolaichuk, Iryna; Кроковна, Ольга; Krokovna, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  У публікації розкрито сутність, зміст та значення організації, що самонавчається та функціонує у VUCA-світі. Обґрунтовано значення її стратегічного розвитку як чинника конкурентоспроможності та активного учасника змін. ...
 • Оцінка фінансово-економічної безпеки при формуванні стратегії бізнесу 

  Мєшкова-Кравченко, Наталія; Mieshkova-Kravchenko, Nataliia; Лашкевич, Вікторія; Lashkevych, Viktoriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Особливості бізнес-середовища в умовах VUCA зумовлюють зміну підходів до стратегічного управління, зокрема формування школи стратегічного Форсайту. Ураховуючи ключові фактори успіху проведення Форсайту, розглянуто ...
 • Стратегічний індівідуалізм та його філософсько-практичний контент 

  Латинін, Костянтин; Latynin, Kostiantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Дано поняття стратегічного індивідуалізму в філософському наповненні та в контексті теорії конкурентоспроможності. З філософської концепції бізнесу під стратегічним індивідуалізмом показано значення цінностей даного ...
 • Виклики та пріоритети для фармацевтичних компаній в умовах пандемії COVID-19 

  Дергачова, Вікторія; Derhachova, Viktoriia; Макарова, Марина; Makarova, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  У роботі визначено та надано характеристику викликів та стратегічних пріоритетів для фармацевтичних підприємств в умовах боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. The article identifies and describes the challenges and ...
 • Інвестиційне забезпечення енергоефективності національної економіки 

  Грицаєнко, Галина; Hrytsaienko, Halyna; Грицаєнко, Ігор; Hrytsaienko, Ihor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто інвестування в енергоефективність. Проаналізовані ключові показники інвестування в енергоефективність на різних рівнях національної економіки. Означені головні елементи ієрархічної системи інвестування в ...
 • Corporate museum and organizational memory in agri-food organization sector 

  Vesperi, Walter; Ingrassia, Raimondo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  The competitive environment is becoming more complex. For this reason, it is called VUCA (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). Firms must identify new ways to maintain and increase their competitive advantage. ...
 • Opportunities for the development of recreational and medical tourism 

  Tsetskhladze, Leila; Bakuridze, Sopio (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Contemporary tourism is a complex and massive phenomenon; It`s a form to organize the vacation, means of getting to know the environment, sphere of services and entrepreneurship, a part of regional and state policy. ...
 • Impact of Smart Tourism Technologies on Tourists satisfaction (case of Georgia) 

  Nugzar, Todua; Urotadze, Ekaterine (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  The article explores the role of smart tourism technologies in the modern tourism business. The main determinants of smart travel technologies in the paper are informativeness, accessibility, interactivity, personalization ...
 • Sustainable development of tourism and attractive factors of Tourist destinations (example of Georgia) 

  Seturi, Maia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Many factors contribute to the promotion and success of tourist destinations. An important issue among them is the positioning of the tourist destination. Each tourist destination should conduct an analysis to help it ...
 • Corporate social responsibility as a defensive tool in VUCA world: view from the marketing perspective 

  Brin, Pavlo; Nehme, Mohamad (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  In the context of VUCA conditions, the paper offers a contribution to the sustainability of innovative business development. By focusing on changing consumer needs, taking into account stakeholder interests, and ensuring ...
 • Діалог зі стейкхолдерами як основний напрям соціальної відповідальності бізнесу 

  Силкіна, Юлія; Sylkina, Yuliia; Шудра, Карина; Shudra, Karyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  У роботі проаналізовано значення стейкхолдерів у розвитку та становленні бізнесу. Визначено можливості впливу стейкхолдерів на формування стратегічних цілей підприємства. Обґрунтовано, що підприємство повинно вести діалог ...
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в параметрах VUCA 

  Маковоз, Оксана; Makovoz, Oksana; Крайня, Діана; Krainia, Diana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Охарактеризовано генезис поняття конкурентоспроможність підприємства. Досліджено управління конкурентоспроможністю підприємства в параметрах VUCA. Доведено що конкурентоспроможність в умовах VUCA-світу слід оцінювати ...

View More