Recent Submissions

 • Українські корені роду Вернадських 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
 • Сафонов Юрій Миколайович 

  Мельников, О. В.; Коноваленко, Тетяна Олекчандрівна; Стельмах, Наталія Анатоліївна; Романова, Марина Людвіговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий шлях, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Юрія Миколайовича Сафонова. У покажчику ...
 • Ідеї фізичної економії та проблеми їх практичного використання 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
 • С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)
  У збірці представлені тези Круглого столу за темою «С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання», який відбувся 18 листопада 2020 р. на онлайн-платформі Zoom.
 • Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana; Комлик, Тетяна Сергіївна; Komlyk, Tetiana (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2019)
  Представлено матеріали засідання Круглого столу, присвяченого постаті М.В. Довнар-Запольського. Розглянуто актуальні аспекти наукового добробуту вченого. Проаналізовано роль М. В. Довнар-Запольського у становленні вищої ...
 • Ідеї фізичної економії та їх розвиток у працях українських та зарубіжних учених 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2020)
  У статті розкрито сутність поняття «фізична економія», як відображення взаємозв'язку суспільних і природних факторів у господарському житті. Дається характеристика української школи фізичної економії. Розкриваються погляди ...
 • Володимир Вернадський і фізична економія 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Монографія присвячена актуальній і мало дослідженій проблематиці — питанню інтелектуального внеску В. Вернадського у напрацювання української школи економії, проблемі, яка до сьогодні не дістала достатнього висвітлення у ...
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У біобібліографічному виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність кандидата економічних наук, професора Анатолія Микитовича Поддєрьогіна та міститься інформація про науковий доробок ...
 • Фізична економія і прогностичні ідеї академіка В. І. Вернадського 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-07)
 • Колекції цифрової бібліотеки та науково-освітні ресурси як засоби підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 

  Комлик, Тетяна Сергіївна (Київський національний університет культури і мистецтв, 2018-11-30)
 • М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю 

  Unknown author (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04-17)
  У збірці представлені тези Круглого столу за темою «М. В. Довнар-Запольський – засновник першого в Україні ВНЗ економічного профілю», який відбувся 17 квітня 2019 р. у м. Києві у приміщені Наукової бібліотеки імені М. ...
 • Фізична економія Миколи Руденка і марксистське економічне вчення 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-04-25)
 • Гетьман Вадим Петрович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Біобібліографічний покажчик присвячений життю й діяльності Вадима Петровича Гетьмана (1935–1998) – відомого фінансиста, політика, фундатора національної банківської системи, Героя України. У покажчику представлено ...
 • Вітлінський Вальдемар Володимирович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Вальдемара Володимировича Вітлінського та містить інформацію про науковий доробок ...
 • Лук’яненко Дмитро Григорович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Дмитра Григоровича Лук’яненка та містить інформацію про науковий доробок вченого ...
 • Колот Анатолій Михайлович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора Анатолія Михайловича Колота та містить інформацію про науковий доробок вченого ...
 • Савчук Володимир Сафронович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Академії ...
 • Осадець Семен Степанович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя та діяльності доктора економічних наук, професора кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Семена Степановича Осадця ...
 • Нелеп Віталій Миколайович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Віталія Миколайовича Нелепа та ...
 • Мороз Анатолій Миколайович 

  Куриленко, Тетяна Володимирівна; Kurylenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  Біобібліографічне видання висвітлює основні етапи життя, науково-дослідну, науково-педагогічну та організаційну діяльність доктора економічних наук, професора Анатолія Миколайовича Мороза та містить інформацію про науковий ...

View More