Recent Submissions

 • Генезис становлення сфери охорони здоров’я: зародження та розвиток 

  Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Сфера охорони здоров’я є предметом зацікавленості вчених протягом всієї історії становлення науки. Архаїчна актуальність носить міжнауковий характер медичного, філософського, історичного, економічного, організаційного та ...
 • Інноваційні підходи формування бізнес-моделі підприємства 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна; Чебаков, Денис О.; Chebakov, Denys; Лобойко, Варвара І.; Loboiko, Varvara; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  На сьогоднішній день актуальними є питання функціонування підприємств та забезпечення їх конкурентних позицій, бізнес-модель підприємства як інструмент для опису створення цінності підприємства та його продукту, у цьому ...
 • Оцінювання конкурентних переваг підприємств на основі показників фінансово-економічної діяльності 

  Темченко, Олександр; Temchenko, Oleksandr; Криштопа, Ірина Ігорівна; Kryshtopa, Iryna; Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021)
  Об’єктом дослідження є рівень конкурентності, конкурентної поведінки та ефективності прийняття логістичних рішень на ПрАТ «АВК» як ключового представника вітчизняного ринку кондитерських виробів. Одним з найпроблемніших ...
 • Змістовне наповнення та особливості процесного підходу в науковому дискурсі в менеджменті бізнес-структур 

  Башук, Ігор Віталійович; Bashuk, Ihor; Башук, Игорь Витальевич; Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна (Полтавський університет економіки і торгівлі, 2021)
  Мета статті полягає у визначенні ключових особливостей базової категорії процесного підходу до управління підприємством, якою є бізнес-процес, а також розробленні його видової структури. Методика дослідження. Для досягнення ...
 • Антикризове інтегрування розвитку глобальних ланцюгів постачання 

  Бойченко, КатеринаСтепанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Швиданенко, Олег Анатолійович; Shvydanenko, Oleh; Швыданенко, Олег Анатольевич (BoScience Publisher, 2022-06)
  Визначено ключові аспекти інтегрування ланцюгів постачання в кризових умовах розвитку бізнесу з урахуванням глобалізаційних чинників. Встановлено, що ефективність ланцюга поставок залежить від рівня інтегрованості по всій ...
 • Синергетичний підхід до оцінювання ефективності управління інтегрованим розвитком підприємства 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Видавничий дім «Інтернаука», 2020)
  Метою даної статті є розробка методичного підходу до оцінювання ефективності управління інтегрованим розвитком підприємства та визначення рівня синергетичного ефекту в результаті інтегрованості ідентифікованих напрямів ...
 • Towards financing system of integrated enterprise development in the time of COVID-19 outbreak 

  Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Gherghina, Stefan Cristian; Abreu, António; Mata, Mário Nuno (MDPI, 2022)
  The development of an enterprise under current conditions requires an integrated approach and an appropriate financing system. The purpose of this study is to justify the replication model of financing the integrated ...
 • Quality management of the integrated development of Ukrainian light industry enterprises 

  Boichenko, Kateryna; Бойченко, Катерина Степанівна; Бойченко, Екатерина Степановна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Світлана Михайлівна; Клименко, Светлана Михайловна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталія Валентинівна; Шевчук, Наталия Валентиновна; Terentieva, Olena; Терентьєва, Олена Володимирівна; Терентьева, Елена Владимировна (Institute of Eastern Europe and Central Asia, 2022-09-08)
  This research aims to form a comprehensive methodological approach to assessing the quality of the integrated development of Ukrainian light industry enterprises as a groundwork for effective managerial ...
 • Проблеми та шляхиактивізації інноваційноїдіяльності в Україні 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Кісельман, Віолетта Вікторівна (Sci-conf.com.ua, 2020-10)
 • Ринок праці та еволюція штучного інтелекту 

  Міджак, Ольга Миколаївна; Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (Sci-conf.com.ua, 2020-10)
 • Розвиток туристичної сфери за умов пандемії: у пошуку джерел конкурентних переваг 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Згоран, Юлія Віталіївна (Sci-conf.com.ua, 2020-10)
 • Розвиток електовантажних перевезень — як інноваційний тренд екологізації логістичної сфери 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Яковчук, В. В.; Yakovchuk, V. (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті узагальнено сучасне розуміння концепції «зелена логістика», яка розглядається у науковій спільноті як сукупність різноманітних ініціатив, спрямованих на застосування енерго- і ресурсозберігаючих технологій логістики ...
 • Інновації сфери транспортного підприємництва при реалізації концепції смарт-міст 

  Маценко, Олександр М.; Matsenko, Oleksandr; Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Пронович, Анна Р.; Pronovych, Anna; Чорна, Я. В.; Chorna, Yaroslava (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  Обрана тема є досить актуальною, оскільки національні уряди все активніше відіграють стимулюючу роль у підтримці введення інноваційних рішень, нарощування потенціалу та масштабування, де створення розумних міст є мейнстрімом ...
 • Конфіденційність податкової інформації, що підлягає автоматичному обміну: імперативи забезпечення 

  Олійник, Яна Вікторівна; Oliinyk, Yana; Олейник, Яна Викторовна; Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2022-02)
  Уряди країн у рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) спільно працюють над вирішенням важливих проблем швидкого реагування на практики використання багатонаціональними підприємствами ...
 • Intelligent enterprise capital control based on markov chain 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Liezina, Anastasiia; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна; Lavruk, Vitalii; Sliusareva, Liudmyla; Rudevska, Viktoriia (Research and Innovation Centre Pro-Akademia, 2022)
  This scientific work is devoted to the processes of creating technologies, as well as the use of their mathematical representation in the form of models in the context of the formation and development of the intellectual ...
 • Corporate University as a Business Accelerator in the Field of Education 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Liezina, Anastasiia; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна; Kuchai, Oksana; Petukhova, Olena; Петухова, Олена Анатоліївна; Петухова, Елена Анатольевна (MDPI, 2022)
  Corporate training is currently more flexible and acts as an accelerator in the field of training. The object of the current research is the system of education in corporate universities. The purpose of the work is to ...
 • Сучасні підходи до формування інноваційної бізнес-екосистеми 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Коваль, Анастасія Юріївна; Koval, Anastasiia; Коваль, Анастасия Юрьевна; Зубко, Єлизавета В.; Zubko, Yelyzaveta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Обрана тема э досить актуальною, адже перспектива бізнес-екосистем може також дати уявлення про нові емпіричні проблеми, пов’язані з вивченням сильних сторін і цінностей екосистем та організацій, що підтримують її розвиток, ...
 • Концептуалізація структурних вимірів корпоративної ідентичності 

  Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Halyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі висвітлено підходи до дослідження корпоративної ідентичності, визначено класифікації її складових елементів та, на основі запропонованого компаративного аналізу, сформовано єдину структурну систему їх вимірів. В ...
 • Підвищення мотивації праці як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Андрікевич, В. О.; Andrikevych, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Зaбезпеченiсть оргaнiзaцiї трудовими ресурсaми, їх рaцiонaльне використaння, високий рiвень продуктивностi прaцi сприяють збiльшенню обсягiв нaдaних послуг, ефективному використaнню всiх потужностей, мехaнiзмiв, зниженню ...
 • Формування бази знань експертного оцінювання вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва за заданими параметрами внутрішнього підприємницького проєкту (предикторами). Авторами запропоновано шість ...

View More