Recent Submissions

 • Нові ефективні методи менеджменту в умовах високих ризиків 

  Онікієнко, Надія Володимирівна; Onikiienko, Nadiia; Оникиенко, Надежда Владимировна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  В даній роботі розглятуто економічні наслідки політичних перетворень держави для вітчизняних компаній. Перелічені основні ризики сучасного світу, з якими стикається менеджери в сучасних організаціях. Запропонований поділ ...
 • Підприємницький університет як модель розвитку закладу вищої освіти 

  Олесневич, О. М.; Олесневич, Олександр М.; Olesnevych, Oleksandr (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Проаналізовано і доведено, що підприємницький університет є драйвером моделі розвитку закладів вищої освіти, що об'єднує державу, бізнес співтовариство і університети. Підприємницькі університети дозволять підвищити ...
 • Застосування lean-методів в управлінні потоками в сучасних реаліях 

  Колос, Ірина Василівна; Kolos, Iryna; Колос, Ирина Васильевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  За результатами авторського дослідження обґрунтовано пріоритетність застосування деякі lean-методів в умовах воєнного часу. Встановлено доцільність одночасного використання декількох lean-методів. Запропоновано спільне ...
 • Параметри стійкості управління ризиками підприємства в умовах геополітичної безпеки 

  Калінін, Олександр Володимирович; Kalinin, Oleksandr; Калинин, Александр Владимирович (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Аналізуються шість ключових параметрів стійкості. Досліджено напрями управлінських рішень щодо забезпечення геополітичної безпеки та зниження ризиків в кризовому періоді. Key sustainability parameters have been analyzed. ...
 • Медіація як засіб вирішення конфліктів в організації 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Гновенко, Д. О.; Hnovenko, D. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Публікація аналізує переваги та можливості застосування медіації як засобу швидкого вирішення конфліктів в середовищі організації з точки зору модерної управлінської парадигми та сучасних тенденцій конфліктології. ...
 • Інструменти управління бізнес-організаціями в умовах війни 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Кудлай, Любов Олексіївна; Kudlai, Liubov (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У дослідженні узагальнено інформацію щодо особливостей підготовки до кризових періодів, зазначено основні методи забезпечення функціонування українських підприємств в умовах війни, описано відмінності в управлінні локальних ...
 • Інструменти процесного підходу в управлінні організаціями за умов мінливого бізнес-середовища 

  Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Petro; Банщиков, Пётр Гаврилович (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Розглянуто сучасні інструменти управління бізнес-процесами та можливості їхнього застування в організаціях. Акцентовано увагу на можливості швидкої адаптації системи BPM до змін у бізнес-середовищі. Представлено основні ...
 • Reputation risks as a challenge for management in high-risk contexts 

  Tokarieva, Zoryna; Токарєва, Зорина Ігорівна; Токарева, Зорина Игоревна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  This study is devoted to the evaluation of reputational risks in company management in the context of high risk, in this case in continued cooperation with a country recognized as a military aggressor. It is demonstrated that ...
 • Harmonization of responsible consumption and sustainable production managing under the conditions of martial law 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  The paper considers important issues related to lean production and consumption. The author's vision of factors and initiatives of introduction of lean production and consumption is offered. Importantly, there is a division ...
 • Цифрові комунікації в системі управління бізнес-організацією 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Андрющенко, Анастасія Р.; Andryshchenko, Anastasiia (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022)
  У статті досліджено передумови і визначено та структуровано технологічно-інструментальні аспекти розвитку систем цифрових комунікації у світі й Україні, які зазнають суттєвих змін під впливом сучасних інноваційних тенденцій ...
 • Соціально-екологічні наслідки розвитку логістичної сфери та шляхи їх вирішення на засадах концепції «зеленої» логістики 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Яковчук, Владислав Валерійович (Sci-conf.com.ua, 2022-01)
 • Equal rights to economic resources, property ownership and financial services in Ukraine 

  Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Прохорова, Елена Викторовна (Tradepreneur Global Academic Platform, 2022-03)
  The gender equality in organizations in Ukraine is analyzed; the impact of genderinequality at the labor market in Ukraine on the economic efficiency is defined. The lastlegislation on gender equality in Ukraine is learned. ...
 • Entrepreneurs’ strategic response to COVID-19 limitations: Ukrainian experience 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Єлєна Вікторівна; Прохорова, Елена Викторовна; Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна (Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, 2022)
  COVID-19 quarantine limitations and their effects on business lead to unpredictable environment changes, which require appropriate entrepreneurs’ strategic response. COVID-19 quarantine limitations dramatically affected ...
 • Global technology trends through patent data analysis 

  Sobolieva, Tetiana; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Соболева, Татьяна Александровна; Holionko, Nataliia; Голіонко, Наталія Григорівна; Голионко, Наталия Григорьевна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павлівна; Батенко, Людмила Павловна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Тетяна Іванівна; Решетняк, Татьяна Ивановна (IOP Publishing, 2021)
  The future success of companies directly depends on their innovative activity, research and development of newly technologies. The article examines global technological trends by comparing the number of patent applications ...
 • Мета-когнітивні моделі навчання як нова форма інтелектуальних активів організації у VUCA-світі 

  Жукова, Ліліана Леонідівна; Zhukova, Liliana; Муравецький, Святослав Аркадійович; Muravetskyi, Sviatoslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Досліджено завдання мета-когнітивного навчання в умовах VUCA-світу. Визначено роль організації, що навчається, в освоєнні моделі мета-когнітивного навчання. Позначено нові рівні інтелектуальних активів організації у ...
 • Використання моделі «Кеневін» у проєктному менеджменті 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  В роботі висвітлюється проблема вибору адекватної технології управління проєктами в компанії у зв’язку із розвитком традиційної класичної концепції проєктного менеджменту та гнучкої методології Agile. Пропонується ...
 • Упровадження концепції «wellbeing» у корпоративну культуру організації 

  Баніт, Ольга Василівна; Banit, Olha; Банит, Ольга Васильевна; Мерзлякова, Олена; Merzliakova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Проаналізовано поняття «wellbeing» (добробут). Представлено результати дослідження Інституту Геллапа, у результаті якого встановлено, що добробут складається з 5 елементів: здоров’я, професії, фінансів, соціальних зв’язків ...
 • Вплив нестабільного економічного середовища на соціальний розвиток підприємства 

  Максименко, Максим; Maksymenko, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Визначено чинники впливу нестабільності економічного середовища на соціальний розвиток підприємства. Зосереджено увагу на необхідності створення умов для ефективних перетворень у соціальному середовищі підприємства, що ...
 • Трансформація розвитку бізнес-організацій в умовах VUCA- та BANI-світу 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Сімшаг, Ірина Олександрівна; Simshah, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Стрімкий розвиток та впровадження цифрових технологій накладає відбиток на діяльності сучасних бізнес-організацій та підходах до управління ними. Умови, в яких вони функціонують, стають все більше невизначеними та ...
 • Трансформація управлінського консультування у цифровому світі 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Нова цифрова реальність кардинально змінює консалтингову діяльність внаслідок зміни бізнес-середовища, формату запиту на експертну допомогу та появи нових інформаційних платформ і продуктів, які спрощують колабораціонійні ...

View More