Collections in this community

Recent Submissions

 • Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology 

  Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна; Verba, Veronika; Верба, Вероніка Анатоліївна; Верба, Вероника Анатольевна; Lifintsev, Denys; Ліфінцев, Денис Сергійович; Лифинцев, Денис Сергеевич; Hurenko, Anna; Гуренко, Анна Василівна; Гуренко, Анна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The paper investigates the problem of transforming existing approaches to the formation of new effective links between universities and all stakeholders, which becomes the basis for creating competitive educational programs. ...
 • Інформаційне забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdalyuk, Oleksiy; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати удосконалення інформаційного забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства на засадах багатофакторної інтерпретації доданої вартості капіталу, ...
 • Ґендерна компонента у ESG-інвестуванні: шлях до справедливішого корпоративного середовища 

  Іноземцева, Євгенія Олександрівна; Inozemtseva, Yevgeniya O.; Иноземцева, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У світлі глобальної конкуренції за клієнта компанії змушені переосмислювати свої політики на користь сучасних трендів екологічності, соціальної справедливості та доброчесності. Нове покоління Y, яке починає формувати усе ...
 • Економічні ефекти діджиталізації агропромислового комплексу на прикладі цукрової галузі 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Іоніцой-Доценко, Євгенія Юріївна; Ionitsoi-Dotsenko, Evgeniya; Ионицой-Доценко, Евгения Юрьевна; Петрикей, Олексій Юрійович; Petrikey, Oleksiy; Петрикей, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано доцільність, визначено основні напрями та рівень діжиталізації аграрного сектору на прикладі цукробурякового комплексу України. Проведено дослідження основних тенденцій інноваційного забезпечення ...
 • Обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Гижко, Яна Сергіївна; Hyzhko, Yana; Гижко, Яна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Об’єктом дослідження є управління розвитком медичного закладу. Предмет дослідження — обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі. Мета дослідження — проаналізувати структуру послуг медичного закладу ...
 • Проблеми функціонування механізму оподаткування в системі управління регіональним розвитком 

  Паша, Людмила Георгіївна; Pasha, Lyudmila H.; Паша, Людмила Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 2021)
  У статті розглянуто проблеми податкової системи України та перспективи їх вирішення. Зокрема, визначено пріоритетні напрями реформування податкової системи. Досліджено механізм оподаткування в системі управління регіональним ...
 • Моделювання ієрархії загроз зростання державного боргу України 

  Ганцяк, Михайло Олегович; Hantsiak, Mykhailo O.; Ганцяк, Михаил Олегович; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna V.; Мамонова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Дослідження факторів, які впливають на зростання державних боргів не втрачають своєї актуальності. Світова статистика впевнено підтверджує, що одні країни успішно функціонують при великих боргах, інші ж потрапляють у ...
 • Стратегія розвитку стартап-підприємництва в Україні з урахуванням досвіду Німеччини 

  Кохан, Маріанна Остапівна; Kokhan, Marianna; Кохан, Марианна Остаповна; Мазур, Анастасія Вікторівна; Mazur, Anastasiia; Мазур, Анастасия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 2021)
  У статті здійснено огляд можливостей розвитку стартаппідприємництва в Україні та Німеччині через порівняльний аналіз складових міжнародних рейтингів екосистем підприємництва Doing Business 2020, Global Innovation Index ...
 • Business incubation and acceleration process: theoretical foundation 

  Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгіївна; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  This paper develops the theoretical foundation for the business incubation and acceleration process. Global trends determine the features of modern research and development processes (“sharing economy”, “open innovation ...
 • Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna; Унинец, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано необхідність розуміння економіки в якості екосистеми, в якій врівноважені процеси економічного, соціального, екологічного, політичного розвитку. Проаналізовано еволюцію понять «екосистема», «підприємницька ...
 • Імплементація методів оцінки компетентностей студентів і молодих фахівців у навчальний процес 

  Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано та обґрунтовано необхідність використання методів щодо оцінки компетентностей у студентів з метою покращення навчального процесу та якісного впровадження компетентнісного підходу у вищій освіті та ...
 • Напрями та інструменти розвитку організаційної культури виробничого підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Незамедінова, Тетяна Сергіївна; Nezamedinova, Tetiana; Незамединова, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті досліджено питання розвитку організаційної культури та її особливості для виробничого підприємства, обґрунтовано інструменти розвитку організаційної культури з урахуванням підходів ощадливого виробництва. Проведено ...
 • Новітні теоретичні підходи до моделювання невизначеності в управлінні підприємством: історичний, концептуальний та інструментальний аспекти 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена нечітко-множинному й інтервальному підходам до моделювання невизначеності в межах проблематики з управління підприємством. Розглянуто вузлові події зародження та розвитку теорії нечітких множин, основні ...
 • Оцінка вигід і витрат суспільних проєктів 

  Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Щербатюк, Олена Миколаївна; Shcherbatiuk, Olena; Щербатюк, Елена Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто інструментарій оцінювання результативності проєктів суспільного сектору, успішна реалізація яких є запорукою підвищення добробуту суспільства та його розвитку. Предметом дослідження є аналіз ефективності ...
 • Методичні засади управління інтелектуальною власністю при формуванні стратегічних партнерств підприємств 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена питанням управління інтелектуальною власністю при формуванні та функціонуванні стратегічних партнерств підприємств, зокрема, у разі передачі технологій у межах партнерських відносин. У роботі розгляннуто ...
 • Економічна природа культурних індустрій та їх продуктів 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович; Федоренко, Тетяна Олександрівна; Fedorenko, Tetiana; Федоренко, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано економічний та неекономічний вплив сектору культурних індустрій на соціально-економічну систему, зокрема соціальний розвиток, створення нової системи цінностей, розвиток талантів і культури, сприяння ...
 • Розвиток бізнес-моделей цифрового підприємництва 

  Шульга, Олександр Михайлович; Shulha, Oleksandr; Шульга, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В статті узагальнено основні види бізнес-моделей у підприємницькому інтернет-середовищі. Досліджено їх особливості та виокремлено основні переваги і недоліки. Обґрунтовано, що застосування існуючих бізнес-моделей спонукає ...
 • Цифровізація бізнесу як стратегічний напрямок економічного розвитку України 

  Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Елена Николаевна; Лопато, Крістіна Ігорівна; Lopato, Kristina; Лопато, Кристина Игоревна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто вплив цифровізації (діджиталізації) бізне-су на економічний розвиток України з урахуванням досвіду інших країн. Висвітлено вплив COVID-19 на впровадження ERP-систем і зміну структури бізнесів, які ...
 • Challenges of intellectual property protection in Ukraine 

  Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Лаврененко, Валентина Витальевна; Kyrylenko, Viktoriia; Кириленко, Вікторія Юріївна; Кириленко, Виктория Юрьевна; Tereshchenko, Yuliia; Терещенко, Юлія Олександрівна; Терещенко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Intellectual property is an integral part of any scientific and economic process. In today's world, in the age of globalization, intellectual property protection is becoming increasingly important. After all, examples of ...
 • Сучасні тенденції цифрових трансформацій економіки 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розвиток цифрової глобальної економіки залежить від трансформаційного потенціалу країн, заснованому на можливостях цифровізації кожної з них. Провідні світові дослідження пояснюють пріоритети, переваги та ризики шляху ...

View More