Recent Submissions

 • Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology 

  Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна; Verba, Veronika; Верба, Вероніка Анатоліївна; Верба, Вероника Анатольевна; Lifintsev, Denys; Ліфінцев, Денис Сергійович; Лифинцев, Денис Сергеевич; Hurenko, Anna; Гуренко, Анна Василівна; Гуренко, Анна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The paper investigates the problem of transforming existing approaches to the formation of new effective links between universities and all stakeholders, which becomes the basis for creating competitive educational programs. ...
 • Інформаційне забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdalyuk, Oleksiy; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати удосконалення інформаційного забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства на засадах багатофакторної інтерпретації доданої вартості капіталу, ...
 • Ґендерна компонента у ESG-інвестуванні: шлях до справедливішого корпоративного середовища 

  Іноземцева, Євгенія Олександрівна; Inozemtseva, Yevgeniya O.; Иноземцева, Евгения Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У світлі глобальної конкуренції за клієнта компанії змушені переосмислювати свої політики на користь сучасних трендів екологічності, соціальної справедливості та доброчесності. Нове покоління Y, яке починає формувати усе ...
 • Економічні ефекти діджиталізації агропромислового комплексу на прикладі цукрової галузі 

  Черницька, Тетяна Володимирівна; Chernytska, Tetiana; Черницкая, Татьяна Владимировна; Іоніцой-Доценко, Євгенія Юріївна; Ionitsoi-Dotsenko, Evgeniya; Ионицой-Доценко, Евгения Юрьевна; Петрикей, Олексій Юрійович; Petrikey, Oleksiy; Петрикей, Алексей Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано доцільність, визначено основні напрями та рівень діжиталізації аграрного сектору на прикладі цукробурякового комплексу України. Проведено дослідження основних тенденцій інноваційного забезпечення ...
 • Обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Гижко, Яна Сергіївна; Hyzhko, Yana; Гижко, Яна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Об’єктом дослідження є управління розвитком медичного закладу. Предмет дослідження — обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі. Мета дослідження — проаналізувати структуру послуг медичного закладу ...
 • Проблеми функціонування механізму оподаткування в системі управління регіональним розвитком 

  Паша, Людмила Георгіївна; Pasha, Lyudmila H.; Паша, Людмила Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 2021)
  У статті розглянуто проблеми податкової системи України та перспективи їх вирішення. Зокрема, визначено пріоритетні напрями реформування податкової системи. Досліджено механізм оподаткування в системі управління регіональним ...
 • Моделювання ієрархії загроз зростання державного боргу України 

  Ганцяк, Михайло Олегович; Hantsiak, Mykhailo O.; Ганцяк, Михаил Олегович; Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Hanna V.; Мамонова, Анна Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Дослідження факторів, які впливають на зростання державних боргів не втрачають своєї актуальності. Світова статистика впевнено підтверджує, що одні країни успішно функціонують при великих боргах, інші ж потрапляють у ...
 • Стратегія розвитку стартап-підприємництва в Україні з урахуванням досвіду Німеччини 

  Кохан, Маріанна Остапівна; Kokhan, Marianna; Кохан, Марианна Остаповна; Мазур, Анастасія Вікторівна; Mazur, Anastasiia; Мазур, Анастасия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет», 2021)
  У статті здійснено огляд можливостей розвитку стартаппідприємництва в Україні та Німеччині через порівняльний аналіз складових міжнародних рейтингів екосистем підприємництва Doing Business 2020, Global Innovation Index ...
 • Business incubation and acceleration process: theoretical foundation 

  Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгіївна; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  This paper develops the theoretical foundation for the business incubation and acceleration process. Global trends determine the features of modern research and development processes (“sharing economy”, “open innovation ...
 • Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі 

  Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Унінець, Ірина Михайлівна; Uninets, Iryna; Унинец, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті обґрунтовано необхідність розуміння економіки в якості екосистеми, в якій врівноважені процеси економічного, соціального, екологічного, політичного розвитку. Проаналізовано еволюцію понять «екосистема», «підприємницька ...