Recent Submissions

 • Європейський досвід та українські реалії підтримки цифрових інновацій в агросфері 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Ланова, Оксана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Висвітлено напрями розвитку цифровізації агросфери Європейського Союзу. Досліджено європейські ініціативи впровадження цифрових інновацій в сільськогосподарську сферу. Висвітлено наявні приклади та ініціативи підтримки ...
 • Сучасні проблеми ресурсного потенціалу розвитку малого підприємництва вітчизняних сільських територій 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Синюченко, К. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні аспекти формування і реалізації ресурсного потенціалу малого підприємництва на сільських територіях України, сучасні проблеми його розвитку та висунуто пропозицію удосконалення державного регулювання ...
 • Тенденції та особливості формування пацієнтоорієнтованої моделі розвитку медичного закладу при реформуванні галузі 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Жук, Юрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено основні тенденції 2010–2020-х років ХХІ століття в медичній галузі та їх вплив на стратегію розвитку медичного закладу в умовах реформування та структурних змін в медицині. Researched of the main tendencies of ...
 • Стратегія комерціалізації протипухлинної аутовакцини розробленої ІЕПОР ім. Р. Є. Кавецького НАН України 

  Кириленко, Вікторія; Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; П’ятчаніна, Тетяна; Огородник, Анна; Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Дворщенко, Олег (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто проект протипухлинної аутоімунної вакцини, досліджено теоретичні аспекти маркетингових досліджень та проведено фінансове обґрунтування можливих шляхів його імплементації на ринок України. The project of antitumor ...
 • Формування бізнес-моделі підприємства у сфері медичних послуг 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Аршакян, Грануш (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Проаналізовано підходи до формування бізнес-моделі підприємств, які функціонують у сфері медичних послуг. Досліджено залежність між бізнес-моделлю медичного закладу та нагромадженням капіталу та отриманням прибутку у ...
 • Individual private ip-owners’ initiatives for public access during COVID-19 pandemic 

  Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Людмила Анатольевна; Tereshchenko, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Voluntary actions have evolved since the onset of the Covid pandemic. Calls for non-compliance and voluntary contributions by IP and technology companies to facilitate access to medical technology have been encouraged since ...
 • Товарний знак, як об`єкт інтелектуальної власності, що формує бренд-капітал та впливає на вартість бізнесу 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Паламарчук, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та практичні аспекти оцінки та впливу товарного знаку у формі бренду на вартість компанії. Визначено основні позитивні та негативні сторони впливу бренду на вартість бізнесу. Theoretical and practical ...
 • Питання періодизації розвитку суспільства в контексті творчого доробку Івана Вернадського 

  Ніколенко, Інесса Юріївна; Nikolenko, I.; Николенко, Инесса Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
 • Інновації в цифрову епоху та їх застосування в сфері кадрової безпеки 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Козловська, Катерина (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Виокремлено сутність digital competence, а також вивчено тенденції розвитку та застосування цифрових кадрових технологій в кадровій безпеці The essence of digital competence has been determined, and trends in the development ...
 • Інструменти інституційної підготовки керівників закладів освіти до розгортання освітнього підприємництва 

  Паздрій, Віталій Ярославови; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  В запропонованих тезах розглядаються практично орієнтовані ігрові і симуляційні технології для навчання і підготовки керівників для подальшого розгортання середовища освітнього підприємництва в закладі освіти. The proposed ...
 • Smart-технології як інструмент цифрової трансформації бізнесу 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Євтушок, Поліна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено переваги використання smart-технологій в бізнес-процесах та їх вплив на цифрову трансформацію бізнесу. Was studied the advantages of using smart technologies in business processes and their impact on the digital ...
 • Переваги стратегічного партнерства для малих та середніх підприємств 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено особливості стратегічних партнерських відносин як напряму формування конкурентних переваг малих та середніх підприємств. Визначено переваги стратегічних партнерських відносин, зазначено цілі стратегічних партнерів ...
 • Особливості та перспективи цифрової трансформації економіки 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто основні тенденції розвитку підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки, визначено його вплив на бізнес і бізнес-середовище. The main trends in the development of entrepreneurship in the context of ...
 • Індекс організаційного здоров’я як фактор конкурентоспроможності організації у довгостроковій перспективі 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Мельничук, Ірина (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Організаційне здоров'я є одним з найпотужніших активів, які може створити компанія, тому власники і керівники бізнесу, які опікуються питаннями створення довгострокових конкурентних переваг, мають використовувати методику ...
 • Цифровізація економки як інструмент адаптації до змін 

  Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Герасименко, Оксана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Цифрова трансформація компаній сприяє їх розвитку завдяки прогресивним технологіям, наприклад, аналізуючи великі дані та використовуючи штучний інтелект спрямовані на обробку потоків інформації, на основі яких можна приймати ...
 • Циркуляризація бізнес-моделей підприємств як нова парадигма ведення господарської діяльності в цифрову еру 

  Коваль, Анжела (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Досліджено ключові напрями циркуляризації бізнес-моделей підприємств, а також проблематику постановки стратегічних цілей підприємства. The key directions of circulation of business models of enterprises, and problems of ...
 • Потенціал цифрової трансформації агробізнесу 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Рєпін, Микита (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено перспективи використання потенціалу цифрової трансформації агробізнесу в цілях забезпечення стійкого економічного розвитку країни. Prospects for using the potential of digital transformation of agribusiness in ...
 • Діджитал-трансформація діяльності страхових компаній в Україні 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Коломоєць, Анна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджена практика впровадження діджитал-технологій у діяльність українських страхових компаній та перспективи їх використання із врахуванням специфічності страхових послуг. The practice of digital-tools’ implementation ...
 • SMART-критерії оцінювання ефективності функціонування бізнес-процесів підприємства 

  Башук, Ігор (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено SMART-підхід до формування показників оцінювання ефективності бізнес-процесів підприємства за кількісним та якісним їх спрямуванням. Abstract. The SMART-approach to modelling of indicators of estimation of ...
 • Особливості впровадження концепції відкритих інновацій 2.0 в умовах діджиталізації бізнес-середовища 

  Лазаренко, Юлія Олександрівна; Lazarenko, Yuliia; Лазаренко, Юлия Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні аспекти концепції «відкритих інновацій 2.0» як сучасної моделі мережевої інноваційної співпраці та визначено особливості її імплементації на мікрорівні в умовах цифрових трансформацій бізнес-середовища. The ...

View More