Recent Submissions

 • Релокація підприємства в результаті настання загрози життю та руйнування майна 

  Фоменко, Борис; Fomenko, Borys (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  На даний момент в країні існує як потенційна загроза руйнування промислових підприємств так і фактично, частково або повністю зруйновані підприємства. Для можливості запобігання руйнуванню будівель, обладнання та ...
 • Реінжиніринг екосистеми інноваційного підприємництва в умовах війни 

  Якушева, Наталія Валентинівна; Yakusheva, Nataliia; Якушева, Наталия Валентиновна (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  В роботі досліджено розвиток бізнесу в умовах війни. Запропоновано використання цифрового простору як інструменту реінжинірингу екосистеми інноваційного підприємництва. Розглянуто державну підтримку сфери підприємництва ...
 • Sensemaking in entrepreneurship during the war 

  Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Оберемчук, Валентина Федосеевна; Demchenko, Taras; Демченко, Тарас Олександрович (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10)
  У тезах описано понятійний апарат дослідження, окреслено авторську позицію щодо окремих понять сенсотворення. Крім того, надано загальну схему сенсотворення у підприємницькій діяльності. The theses describe the ...
 • Нові ефективні методи менеджменту в умовах високих ризиків 

  Онікієнко, Надія Володимирівна; Onikiienko, Nadiia; Оникиенко, Надежда Владимировна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  В даній роботі розглятуто економічні наслідки політичних перетворень держави для вітчизняних компаній. Перелічені основні ризики сучасного світу, з якими стикається менеджери в сучасних організаціях. Запропонований поділ ...
 • Підприємницький університет як модель розвитку закладу вищої освіти 

  Олесневич, О. М.; Олесневич, Олександр М.; Olesnevych, Oleksandr (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Проаналізовано і доведено, що підприємницький університет є драйвером моделі розвитку закладів вищої освіти, що об'єднує державу, бізнес співтовариство і університети. Підприємницькі університети дозволять підвищити ...
 • Застосування lean-методів в управлінні потоками в сучасних реаліях 

  Колос, Ірина Василівна; Kolos, Iryna; Колос, Ирина Васильевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  За результатами авторського дослідження обґрунтовано пріоритетність застосування деякі lean-методів в умовах воєнного часу. Встановлено доцільність одночасного використання декількох lean-методів. Запропоновано спільне ...
 • Параметри стійкості управління ризиками підприємства в умовах геополітичної безпеки 

  Калінін, Олександр Володимирович; Kalinin, Oleksandr; Калинин, Александр Владимирович (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Аналізуються шість ключових параметрів стійкості. Досліджено напрями управлінських рішень щодо забезпечення геополітичної безпеки та зниження ризиків в кризовому періоді. Key sustainability parameters have been analyzed. ...
 • Медіація як засіб вирішення конфліктів в організації 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Гновенко, Д. О.; Hnovenko, D. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Публікація аналізує переваги та можливості застосування медіації як засобу швидкого вирішення конфліктів в середовищі організації з точки зору модерної управлінської парадигми та сучасних тенденцій конфліктології. ...
 • Інструменти управління бізнес-організаціями в умовах війни 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Кудлай, Любов Олексіївна; Kudlai, Liubov (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У дослідженні узагальнено інформацію щодо особливостей підготовки до кризових періодів, зазначено основні методи забезпечення функціонування українських підприємств в умовах війни, описано відмінності в управлінні локальних ...
 • Інструменти процесного підходу в управлінні організаціями за умов мінливого бізнес-середовища 

  Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Petro; Банщиков, Пётр Гаврилович (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Розглянуто сучасні інструменти управління бізнес-процесами та можливості їхнього застування в організаціях. Акцентовано увагу на можливості швидкої адаптації системи BPM до змін у бізнес-середовищі. Представлено основні ...
 • Reputation risks as a challenge for management in high-risk contexts 

  Tokarieva, Zoryna; Токарєва, Зорина Ігорівна; Токарева, Зорина Игоревна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  This study is devoted to the evaluation of reputational risks in company management in the context of high risk, in this case in continued cooperation with a country recognized as a military aggressor. It is demonstrated that ...
 • Harmonization of responsible consumption and sustainable production managing under the conditions of martial law 

  Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  The paper considers important issues related to lean production and consumption. The author's vision of factors and initiatives of introduction of lean production and consumption is offered. Importantly, there is a division ...
 • Communicative tools for conflict resolution in projects 

  Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  The paper examines communicative tools for conflicts resolution in the projects. The origin of the conflicts in project is reviled. The types, essence and features of project conflicts are defined. The communicative project ...
 • Інтелектуальний потенціал вишів України як джерело економічного зростання країн західної Європи: парадокси сучасної військової агресії 

  Фещенко, Валентина Михайлівна; Feshchenko, Valentyna; Фещенко, Валентина Михайловна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  The work examines the problems of forced migration of Ukrainian students to the countries of Western Europe due to the military aggression launched by Russia against Ukraine. The opportunities provided to Ukrainians ...
 • Публічне управління освітньою сферою в надзвичайних ситуаціях 

  Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  Органи публічної влади повинні приділяти більше уваги освіті як стратегічній сфері розвитку суспільства, особливо в умовах надзвичайних ситуацій. У результаті пандемії COVID-19 екстрене управління освітою об’єктивно стало ...
 • Конвергенція в галузі вищої освіти: воєнний поступ 

  Котенок, Дарія Михайлівна; Kotenok, Dariia; Котенок, Дария Михайловна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  This research is devoted to consideration of forms of convergence in higher education. The most vivid forms of evolutionary convergence of the national and European educational space are revealed. The changes that took ...
 • Сучасні інформаційні технології як фундамент соціально-економічного розвитку в кризові часи 

  Довготелес, Вадим (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  The report contains reflections on the impact of information technologies on the social and economic state of society. The main components of changes that have a direct impact on post-crisis development are information ...
 • War-менеджмент як основа відновлення бізнес-активності 

  Кудінова, Алевтина Віталіївна; Kudinova, Alevtyna; Кудинова, Алевтина Витальевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  War-менеджмент — абсолютно нова категорія, яка тільки починає формулювати свій зміст, принципи та особливості. Тим не менш, не викликає сумнівів, що він буде набувати потужності, що обумовлено, принаймні кількома причинами. ...
 • Підприємницька функція домогосподарства в кризових умовах 

  Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Евдокимова, Нина Николаевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  The author determines the place of entrepreneurial potential of households under crisis conditions. The analysis of the results of the government policy on supporting the entrepreneurial function of domestic households ...
 • Безумовний базовий дохід як інструмент боротьби з бідністю у післявоєнний період 

  Юрків, Юлія (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-06-22)
  Концепція «безумовного базового доходу» вже не один рік обговорюється світовими політиками та економістами. Не оминули такі дискусії і Україну, де неодноразово піднімалося питання доцільності запровадження такого доходу ...

View More