Recent Submissions

 • Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  У статті на основі критичного аналізу наявних розробок щодо тлумачення змісту, цілей та функцій технологічного менеджменту, сформовано авторське трактування теоретико-методологічних засад цього відносно нового для України ...
 • Технологічний розвиток підприємства: критичне осмислення та авторське трактування 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  Втрата колишніх технологічних надбань та здобутків, необхідність забезпечення конкурентоспроможності української продукції в умовах переходу до економіки знань та очікування нової технологічної революції зумовлюють інтерес ...
 • Кано-метод обґрунтування нового чи удосконалення існуючого продукту (товарів, робіт, послуг) 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
 • Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2015)
  У статті критично проаналізовані наявні пропозиції щодо оцінювання інноваційності підприємства. Базуючись на авторському трактуванні сутності цього поняття та комплексного інтегрального показника, обґрунтовані принципи ...
 • Сучасні реалії та вектори розвитку ринку праці в умовах цифровізації 

  Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Національний авіаційний університет, 2022-03)
  В роботі досліджено сучасні реалії та вектори розвитку ринку праці в умовах цифровізації. Надано авторську позицію щодо трансформаційних змін процесу трудової діяльності та характеру праці. В роботі акцентовано на ...
 • Антикризові стратегії управління бізнесом в сучасних умовах 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Несват, А. Ю.; Nesvat, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду економічної сутності стратегій управління бізнесом в сучасних умовах господарювання. Визначено, що підвищена нестабільність і складність зовнішніх та внутрішніх умов функціонування бізнесу ...
 • Врахування негативних наслідків вирощування соняшнику при оцінюванні його ефективності 

  Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, O. Yu.; Стариков, Александр Юрьевич; Коваль, Анастасія Юріївна; Koval, A.; Коваль, Анастасия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі представлено обґрунтування методики та результати оцінки негативних наслідків вирощування соняшнику для наступних культур у сівозміні. Здійснено розрахунок даного зовнішнього сукупного ефекту у вигляді додаткових ...
 • Діагностування кредитних угод підприємства з банками 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено критичний аналіз існуючих у науковій літературі та практиці господарювання наукових поглядів на питання аналізування позикового капіталу. Зроблено наголос на важливості діагностики кредитних ...
 • Комерціалізація інноваційної діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Козенюк, І. О.; Kozeniuk, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні питання комерціалізації інноваційної діяльності та ключові аспекти забезпечення ефективності і стимулювання комерціалізації інновацій. Досліджено поняття комерціалізації та інноваційної ...
 • Особливості використання потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Кошель, А. Г.; Koshel, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств. У роботі проаналізовано сутність та узагальнено категорійний апарат «циркулярної економіки», на основі якого сформовано її сучасне бачення ...
 • Особливості використання людських ресурсів у досягненні конкурентоспроможності підприємства 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Циганова, К. В.; Tsyhanova, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Для сучасної компанії успішність її діяльності знаходиться під впливом ефективності та якості підготовки її робітників, а з цього випливає залежність від людських ресурсів результатів діяльності та конкурентоспроможності ...
 • Цифрова трансформація як драйвер економічного зростання індустріальних компаній 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Євгенович; Smirnov, Ye.; Смирнов, Евгений Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати критичного аналізу термінів, що визначають цифрову трансформацію (оцифрування, цифровізація, діджиталізація). Аргументовано позицію авторів щодо змістовного наповнення категорії «цифрова ...
 • Formation of the ecosystem of the educational program based on social networking sites technology 

  Kyzenko, Olena; Кизенко, Олена Олександрівна; Кизенко, Елена Александровна; Hrebeshkova, Olena; Гребешкова, Олена Миколаївна; Гребешкова, Елена Николаевна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ірина Володимирівна; Кубарева, Ирина Владимировна; Verba, Veronika; Верба, Вероніка Анатоліївна; Верба, Вероника Анатольевна; Lifintsev, Denys; Ліфінцев, Денис Сергійович; Лифинцев, Денис Сергеевич; Gurenko, Anna; Гуренко, Анна Василівна; Гуренко, Анна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The paper investigates the problem of transforming existing approaches to the formation of new effective links between universities and all stakeholders, which becomes the basis for creating competitive educational programs. ...
 • Інформаційне забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна; Магдалюк, Олексій Віталійович; Magdalyuk, Oleksiy; Магдалюк, Алексей Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати удосконалення інформаційного забезпечення реалізації фундаментально-вартісного підходу до управління капіталом підприємства на засадах багатофакторної інтерпретації доданої вартості капіталу, ...
 • Обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Гижко, Яна Сергіївна; Hyzhko, Yana; Гижко, Яна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Об’єктом дослідження є управління розвитком медичного закладу. Предмет дослідження — обґрунтування проєкту впровадження нової послуги в медичному закладі. Мета дослідження — проаналізувати структуру послуг медичного закладу ...
 • Business incubation and acceleration process: theoretical foundation 

  Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгіївна; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  This paper develops the theoretical foundation for the business incubation and acceleration process. Global trends determine the features of modern research and development processes (“sharing economy”, “open innovation ...
 • Стратегія розвитку підприємства на ринку агропромислової продукції 

  Возна, І. П.; Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • The skills of intellectual economy as a new object for data analysis in the conception of learning organisations and talant management 

  Lihonenko, Larysa; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Лигоненко, Лариса Александровна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Тетяна Василівна; Жибер, Татьяна Васильевна; Zhukova, Liliana; Muravetsky, Sviatoslav; Tsymbalyuk, Igor (FATER Academy of India, 2021-06)
 • Освіта в умовах цифрової трансформації: зміст vs форма 

  Кулага, Ірина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Yuliia; Горбова, Юлия Сергеевна; Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys; Ильницкий, Денис Александрович (ТОВ «Сучасні маркетингові комунікації», 2021-04)
 • Розвиток бренду як фактор підвищення конкурентоздатності товарів на ринку 

  Ларюшкіна, А. О.; Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)

View More