Recent Submissions

 • Капітаційна капіталізація медичних закладів України: панацея чи паліатив? 

  Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr; Шапран, Александр Андреевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Розглянуто джерела потоків доходу медичних закладів, реалізацію програми медгарантій в умовах воєнного стану та методику розрахунку капітаційної ставки. The sources of income flows of medical institutions, the implementation ...
 • Роль формування репутаційного потенціалу закладів медичної сфери в економіці країни пост-воєнного періоду 

  Кириленко, Вікторія Юріївна; Kyrylenko, Viktoriia; Кириленко, Виктория Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти формування репутаційного потенціалу закладів медичного сектору та їх роль у відновленні економіки країни пост- воєнного періоду. The theoretical and organizational aspects ...
 • Методичні засади розробки стратегії управління інтелектуальною власністю підприємства 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Halyna; Махова, Галина Викторовна; Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova, Valentyna; Вострякова, Валентина Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Розглядається значення стратегії управління інтелектуальної власності підприємства як складової загальної стратегії підприємства. Визначено два напрями реалізації такої стратегії – зовнішній та внутрішній і відповідні ...
 • Адаптація досвіду корпоративного підприємництва для розбудови академічного підприємництва 

  Мисилюк, Влада Сергіївна; Mysyliuk, Vlada (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Проаналізована необхідність розвитку академічного підприємництва в Україні. Розкрито зміст поняття «академічного підприємництва». Обґрунтована можливість та доцільність адаптації досвіду розбудови корпоративного ...
 • Підприємницькі наміри студентів- результати опитування, висновки та роздуми щодо розбудови екосистеми підтримки академічного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Викладені результати емпіричного дослідження, об’єктом якого стали підприємницькі наміри, підприємницька реалізація та підприємницький потенціал українського студентства. На цій основі запропоновані стратегії, спрямовані ...
 • Податкова транспарентність в еру диджиталізації: українські реалії 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено питання податкової транспартентності цифрової економіки, розглянуто українські реалії щодо імплементації пакету пропозицій ОЕСР з вирішення податкових проблем до національного законодавства. The issue of tax ...
 • Академічне підприємництво молодих вчених : сучасні виклики та шляхи їх вирішення 

  Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна; Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olha; Малярчук, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено сучасні виклики академічного підприємництва молодих вчених (на основі даних масового соціологічного опитування молодих вчених в рамках проєкту «Реалізація потенціалу молодих вчених в інтеграції науки, освіти, ...
 • Перспективи підвищення ефективності функціонування підприємства в умовах цифровізації 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Сердюк, Яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено способи впровадження цифрових технологій для прискорення зростання бізнесу. Ways of introduction of digital technologies to accelerate business growth.
 • Бізнес-моделі інновацій в електронній комерції 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Войтович, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Стаття присвячена дослідженню бізнес-моделей інновацій компаній, які змогли досягти значних успіхів завдяки використанню нестандартних нових підходів в організації свого бізнесу. У роботі наведено сутність бізнес-моделі ...
 • Цифрові технології в COVID-залежному социально-экономічному просторі 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  У статті розглянуто сучасні шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного бізнесу з врахуванням цифрового розвитку. Ключові слова: цифровий розвиток, інновація, COVID- залежному социально-экономічному просторі. The ...
 • Цифрова трансформація агробізнесу 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Рєпін, Микита (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено рівень використання цифрових бізнес-моделей в агробізнесі, оцінено вигоди економічного, соціального та екологічного характеру від цифровізації агропідприємств. The level of use of digital business models in ...
 • Сучасні бізнес-моделі підприємництва в цифровій економіці 

  Литюга, Юлія Володимирівна; Lytiuha, Yuliia; Литюга, Юлия Владимировна; Дорошенко, Злата (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено сутність розвитку бізнес-моделей в цифровій економіці. Розкриваються особливості й переваги платформної бізнес-моделі. Проаналізовано концепції та типології бізнес-моделей, які істотно вплинули на формування ...
 • Перспективи створення і розвитку автономних фабрик в агробізнесі України 

  Кукоба, Володимир Павлович; Kukoba, Volodymyr; Кукоба, Владимир Павлович; Кукоба, Олександр Володимирович; Kukoba, Oleksandr; Кукоба, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  За результатами досліджень визначено за доцільне створення у аграрній сфері виробництва роботизованих автономних фабрик, керованих штучним інтелектом. Ці комплекси доцільно утворювати на основі поєднання сучасних агродронів ...
 • Цифрове підприємництво: ключові риси та особливості 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено складові та особливості цифрового підприємництва у контексті формування цифрових бізнес-моделей та необхідності цифрової трансформації бізнесу. The components and features of digital entrepreneurship in the ...
 • Сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності підприємства 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Самотой, Ігор (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено теоретичні основи та практичні аспекти використання сучасного інструментарію для оцінювання ефективності діяльності підприємства в умовах динамічного зовнішнього та внутрішнього середовища. Theoretical bases ...
 • Поняття та класифікація підприємницьких ризиків в сучасних умовах розвитку інноваційного підприємництва 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvydanenko, Henefa; Швиданенко, Генефа Александровна; Рейдало, Владислав (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Визначено сутність підприємницьких ризиків. Розглянута класифікація підприємницьких ризиків за джерелом виникнення. Окреслено проблеми, які виникають від дії підприємницьких ризиків в сучасних умовах розвитку. The essence ...
 • Механізм підтримки інноваційного підприємництва в Україні 

  Якушева, Наталія Валентинівна; Yakusheva, Nataliia; Якушева, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено та запропоновано механізм підтримки інноваційного підприємництва в Україні. Розглянуто суб'єкти впливу та їх функції щодо підтримки інноваційного підприємництва на відповідних рівнях. The mechanism of support ...
 • Розвиток інформаційних технологій в контексті глобалізації світової економіки 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Sherhina, Lidiia; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла Йосипівна; Zhemba, Alla; Жемба, Алла Иосифовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти впливу розвитку інформаційних технологій на сфери діяльності транснаціональних корпорацій. The theoretical and organizational aspects of the influence of information ...
 • Розумна спеціалізація як новий підхід до формування регіональної стратегії розвитку 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Гмиря, Вікторія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Визначено теоретичні засади концепції розумної спеціалізації як основи формування інноваційного підходу до розробки стратегії розвитку регіону. Theoretical bases of the concept of reasonable specialization as bases of ...
 • Регресійний аналіз факторів інноваційної та наукової діяльності в Україні 

  Садовник, Олександр Володимирович; Sadovnyk, Oleksandr; Садовник, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  Проаналізовано вплив наукових досліджень і розробок та інноваційної діяльності на формування регіональної валової доданої вартості, яка є базисом відтворення економіки областей, а також України в цілому. The influence ...

View More