Recent Submissions

 • Стратегічний підхід до розвитку бізнес кластерів 

  Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnova, Zoia; Шершнёва, Зоя Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто роль стратегій у формування бізнес-кластерів, доведена необхідність балансування стратегій організацій, які входять до кластерів. The role of strategies in the formation of business clusters is considered, the ...
 • Маркетингова стратегія бізнес-організації в умовах цифрової трансформації 

  Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Нікулін, Вадим; Nikulin, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто актуальні питання розроблення та реалізації маркетингової стратегії бізнес-організації в умовах цифрової трансформації. Охарактеризовано динаміку та обсяг ринку Інтернет-реклами в Україні. Визначені ключові ...
 • Розвиток моделі стратегічного підприємництва 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Узагальнено підходи до змісту стратегічного підприємництва. Запропоновано розвиток моделі стратегічного підприємництва на основі змісту етапів процесу стратегічного менеджменту. Different approaches to the strategic ...
 • Гібридизація операційної стратегії як відповідь бізнес-організацій на виклики VUCA-світу 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія; Korotkova, Kseniia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто сутність гібридного підходу, зокрема як його можна застосовувати в формуванні операційної стратегії бізнес-організації. Визначено варіанти використання гібридної операційної стратегії, зокрема у комбінації ...
 • Клієнтоорієнтована стратегія в ощадливому управлінні підприємством 

  Колос, Ірина Василівна; Kolos, Iryna; Колос, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  За результатами авторського дослідження встановлено доцільність розроблення клієнтоорієнтованої стратегії для ефективного ощадливого управління підприємством. Обґрунтування потоку створення цінності для окремого виду / ...
 • Стратегія розвитку вітчизняного агробізнесу в середовищі VUCA 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, Serhii; Демьяненко, Сергей Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  У статті висвітлені стратегічні напрямки розвитку вітчизняного агробізнесу в середовищі VUCA. Зокрема показано значення розширення експорту аграрної продукції та продовольства за рахунок підвищення їх конкурентоспроможності ...
 • Цифрова стратегія бізнес-організації у VUCA-світі 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Досліджується динаміка середовища діяльності сучасних компаній, що характеризується зростаючою нестабільністю, невизначеністю, складністю та неоднозначністю для їх бізнес-результатів. Одночасно цифрові трансформації ...
 • Особливості організаційного іміджу у VUCA-світі 

  Якубова, Катерина Віталіївна; Yakubova, Kateryna; Якубова, Екатерина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Розглянуто парадигми SPOD та VUCA-світу. Виділено цінності кожної з парадигм. Позначено цінності VUCA-світу з позиції зовнішніх та внутрішніх іміджевих характеристик організації. The paradigms of SPOD and VUCA-world are ...
 • Підвищення мотивації праці як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Андрікевич, В. О.; Andrikevych, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Зaбезпеченiсть оргaнiзaцiї трудовими ресурсaми, їх рaцiонaльне використaння, високий рiвень продуктивностi прaцi сприяють збiльшенню обсягiв нaдaних послуг, ефективному використaнню всiх потужностей, мехaнiзмiв, зниженню ...
 • Виклики в управлінні розвитком малого підприємства 

  Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolieva, Tetiana; Соболева, Татьяна Александровна; Буркацький, Микита; Burkatskyi, Mykyta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Дослідження спрямовано на розгляд основних викликів, з якими стикається малий бізнесв процесі управління розвитком, зокрема обумовлених сучасними ринковими умовами та світовими трендами. The paper address the main ...
 • Еволюція концепції VUCA та стратегічні контексти бізнесу в параметрах середовища BANI 

  Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana; Решетняк, Татьяна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Еволюціонування міждисциплінарної концепції невизначеності відображує модель BANI (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible), що поглиблює VUCA сприйняття сучасного світу як змінного, невизначеного, складного й ...
 • Вплив бізнес-об’єднань на розвиток крафтового виробництва в Україні 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна; Lіshchynska, Victoriia; Лещинская, Виктория Валериевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  Статтю присвячено аналізу ролі бізнес-об’єднань у формуванні підприємницького середовища в Україні. Охарактеризовано значення поняття «бізнес-об’єднання», види бізнес-об’єднань та їх переваги для підприємців. Охарактери ...
 • Водень VS енергетична криза 

  Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Petro; Банщиков, Пётр Гаврилович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
  В роботі розглянуто перспективи розвитку водневої енергетики в контексті подолання кризових явищ в енергетичній сфері. The paper considers the prospects for the development of hydrogen energy in the context of overcoming ...
 • Формування бази знань експертного оцінювання вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва за заданими параметрами внутрішнього підприємницького проєкту (предикторами). Авторами запропоновано шість ...
 • Асиметрія інтегрованого розвитку підприємств в умовах ліквідації наслідків війни 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дане дослідження спрямоване на розробку методичного підходу до діагностики якості розвитку бізнесу на основі асиметрії його інтегрованості у процесі ліквідації наслідків воєнних дій. Запропоновано методичний підхід, який ...
 • Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель 

  Карпенко, Олександр Валентинович; Karpenko, Oleksandr; Карпенко, Александр Валентинович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Ключовим трендом сучасного суспільного розвитку є впровадження цифрових технологій в публічному управлінні та адмініструванні. Особливого значення набувають проекти цифровізації для регулювання державою процесів здійснення ...
 • Взаємопов’язані категорії економічного зростання підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті узагальнено наукові позиції щодо визначення економічного зростання підприємства. Встановлено змістовний взаємозв’язок економічного зростання та таких категорій як «економічні результати», «масштаби підприємства», ...
 • Реплікаційна модель інтегрованого розвитку бізнесу 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Мета даного дослідження полягає у формуванні реплікаційної моделі інтегрованого розвитку підприємств та її апробації на підприємствах легкої промисловості України. Проведено порівняння ефективності реплікаційної моделі та ...
 • Стратегічний контролінг: концепція і системна реалізація на підприємстві 

  Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Монографія відображає результати дослідження теоретичних та прикладних аспектів стратегічного контролінгу на сучасному підприємстві. Автором представлено структурований контекст дослідження основних концепцій контролінгу ...
 • Формування бізнес-патерну закладів охорони здоров’я в Україні 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті представлено результати дослідження розвитку та функціонування закладів охорони здоров’я України як соціально- та бізнес-орієнтованих організацій. Уведено в науковий обіг поняття«бізнес-патерн» для відображення ...

View More