Recent Submissions

 • Genderfrage in der Interkulturellen Kommunikation 

  Postryhan, Alla; Постригань, Алла Володимирівна; Постригань, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  В даній статті йдеться про питання, що стосуються мови та статі, мови та гендерних ролей, а також про сучасну тенденцію формулювати офіційні тексти у гендерно-відповідний чи гендерно-нейтральний спосіб, щоб не руйнувати ...
 • Гендер і людиноцентризм у міждисциплінарних дослідженнях комунікації 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті з позицій міждисциплінарності і людиноцентризму висвітлено сучасні теорії впливу гендеру на комунікацію. Авторка розглядає гендер як одну з ключових ознак людської ідентичності та обгрунтовує необхідність включення ...
 • Інтерференція: типові помилки при вивченні німецької мови 

  Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті проаналізовано вплив міжмовної інтерференції на ефективність оволодіння студентами другою іноземною мовою (німецькою після англійської) та окреслено шляхи подолання цього негативного впливу. The article analyses ...
 • Teaching Speaking Skills 

  Chebotarova, Liudmyla; Чеботарьова, Людмила Іванівна; Чеботарёва, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  The author has studied the problem of teaching speaking skills in the process of teaching foreign languages. A lion’s share of assistance in helping the teachers comes from webinars held by Pearson Education Limited that ...
 • Метод активного читання SQRRR як інструмент мовної підготовки студентів 

  Сапожнікова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
 • Digitale Medien in der Hochschullehre 

  Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталія Григорівна; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
 • Використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти 

  Маркова, Олена Володимирівна; Markova, Olena; Маркова, Елена Владимировна; Шматок, Тетяна Григорівна; Shmatok, Tetiana; Шматок, Татьяна Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  В статті обґрунтовується доцільність використання технології скаффолдингу як важливого елементу ефективного вивчення іноземної мови студентами закладів вищої освіти. Увага приділяється освітньому (навчальному) скаффолдингу, ...
 • Навчання спонтанному письмовому та усному мовленню іноземною (німецькою) мовою в умовах дистанційного навчання 

  Ковтун, Володимир Сергійович; Kovtun, Volodymyr; Ковтун, Владимир Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  В статті розглядаються деякі етапи дидактичного алгоритму з розвитку навичок спонтанного письмового мовлення як невід’ємної складової розвитку спонтанного усного мовлення. Цей дидактичний алгоритм автор практикує в умовах ...
 • Some Problems of Using Authentic Materials to Improve Listening Skills 

  Kapustina, Olha; Капустіна, Ольга Володимирівна; Капустина, Ольга Владимировна; Сініцина, Надія Миколаївна; Sinitsyna, Nadiia; Синицына, Надежда Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  The article discusses some issues of improving listening skills. One of the advantages of improving listening skills is a wide access to authentic materials, which are a valuable source and example of the modern language. ...
 • Комунікативні ігри на заняттях з іноземної мови 

  Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla; Капуш, Алла Владимировна; Кудінов, Володимир Анатолійович; Kudinov, Volodymyr; Кудинов, Владимир Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
 • Новітні технології позааудиторної роботи студентів, дистанційного навчання зокрема, у вищих навчальних закладах України та країнах Європи 

  Воробйова, Жанна Юріївна; Vorobiova, Zhanna; Воробьёва, Жанна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  Стаття присвячена науково-теоретичному обґрунтуванню тенденцій розвитку новітніх навчальних технологій позааудиторної роботи студенів, дистанційного навчання зокрема, у вищих навчальних закладах України та країн Європи. У ...
 • Формування соціокультурної компетенції студентів економічних внз на матеріалі пісні 

  Андрійко, Василь Іванович; Andriiko, Vasyl; Андрейко, Василий Иванович; Слободзян, Раїса Дмитрівна; Slobodzian, Raisa; Слободзян, Раиса Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті розглядається роль пісні як цінного автентичного джерела у формуванні соціокультурної компетенції. Описуються етапи роботи над піснею і вправи для формування лексико-граматичних навичок і вмінь аудіювання, говоріння ...
 • Проблеми та перспективи мультикультурноі освіти в сучасному суспільстві 

  Шевченко, Ольга Леонідівна; Shevchenko, Olha; Шевченко, Ольга Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті розглядаються актуальні питання розвитку мультикультурноі освіти в умовах європейської інтеграції України, що стає однією з провідних концепцій єднання культур. Досліджуються виміри, форми і завдання мультикультурноі ...
 • Online Discourse as a Component of Intercultural Communication: in Digital Era: Features and Specifics 

  Sluchaina, Larysa; Случайна, Лариса Олександрівна; Случайная, Лариса Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  This article highlights cultural differences within the emic and etic approaches to the use of the Internet, E-content and its diffusion. У статті досліджуються теоретичні засади та особливі риси інформаційного суспільства ...
 • Вплив глобалізації на розвиток англійської мови 

  Лобецька, Інна Михайлівна; Lobetska, Inna; Лобецкая, Инна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті представлений короткий аналіз лексичних змін, що відбуваються в сучасній англійській мові, погляди сучасних британських лінгвістів, що досліджують мову як сутність, що динамічно розвивається. Нові технології, ...
 • How to Boost Critical Thinking in Intecultural Communication Course 

  Korol, Olena; Король, Олена Юріївна; Король, Елена Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  The article addresses the issue of developing students’ critical thinking skills as an effective way of dealing with stereotypes arising in intercultural communication. These skills constitute an integral component of ...
 • Двомовність, переваги та недоліки 

  Дмитренко, Олена Петрівна; Dmytrenko, Olena; Дмитренко, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  У статті подається теоретичний матеріал про двомовність, її сьогоденну актуальність, її типи, переваги та недоліки. Матеріалом практичної частини статті є приклади з власної практики викладання німецької мови як другої ...
 • Стандартизація термінологічних систем на національних та інтернаціональних рівнях 

  Товстенко, Вікторія Ростиславівна; Tovstenko, Viktoriia; Товстенко, Виктория Ростиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  Наголошено на тому, що стандартизація термінологічних систем на національному та міжнародному рівнях є необхідною та актуальною, оскільки вона спрямована на вибір термінологічного стандарту та затвердження його як обов’язкового ...
 • Фразеологічна трансформація електролексики у німецькомовній картині світу 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Havrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  Стаття присвячена вивченню семантики німецькомовних фразеологізмів, одним з компонентів яких є слова із сфери використання електроенергії, та націлена на ідентифікацію сфер людського життя, які відображають ці фразеологізми, ...
 • Особливості перекладу англійських та іспанських біноміалів на українську мову 

  Алейнікова, Марина Геннадіївна; Aleinikova, Maryna; Алейникова, Марина Геннадьевна; Теплюк, Ірина Анатоліївна; Tepliuk, Iryna; Теплюк, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-04-21)
  Біноміали є специфічним мовним явищем, яке зустрічається у всіх сферах діяльності людей. Семантична забарвленість і різноманітність біноміалів викликає професійну цікавість у перекладачів, завдання яких максимально точно ...

View More