Recent Submissions

 • Підходи європейської комісії до оцінювання стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Романченко, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти підготовки стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України та критерії їх оцінювання Європейською Комісією. The theoretical and organizational aspects of preparation of smart ...
 • Роль малого та середнього бізнесу у сприянні інноваційного розвитку регіону 

  Сушкова, Олена; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретично-практичні аспекти реалізації програм інноваційного розвитку регіону, визначена роль малих та середніх підприємств у створенні інноваційної екосистеми регіону. The authors of the thesis investigated ...
 • Prior assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows 

  Onikiienko, Sergii; Онікієнко, Сергій Володимирович; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  This research proposes a new theoretical approach to the assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows based on the principles of value-based management allowing to use internal rate of return ...
 • Financial mechanisms for SME support the pandemic crisis: European experience 

  Ivashchenko, Alla; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Mechanisms of financial support for small and medium-sized businesses due to the Covid-19 pandemic crisis in European countries are analysed. Проаналізовано механізми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу ...
 • Перспективи smart-спеціалізації у Київській області 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Чермянін, Антон (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто основні положення та напрямки smart-спеціалізації, виявлено та надано характеристику перспективам реалізації smart-спеціалізації у Київській області. The article examines the main positions and directions of ...
 • Механізм підтримки інноваційної діяльності МСБ в умовах коронакризи: міжнародний досвід 

  Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  роботі проаналізовані основні механізми підтримки діяльності МСБ у період пандемії 2020 р. Аналіз наводиться у розрізі загальних механізмів підтримки та механізмів, спрямованих суто на підтримку інноваційної діяльності ...
 • Проблеми менеджменту інтелектуальної власності в Україні та можливі шляхи їх подолання 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Галагуз, Аліна; Васніцька, Софія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики менеджменту інтелектуальної сфери та інтелектуальному потенціалу суспільства. Наведені можливі шляхи подолання проблем інтелектуальної сфери в Україні. The article is devoted to ...
 • Фонди підтримки розвитку молодих учених: досвід країн Європи 

  Воротнікова, Альона (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фонди, що підтримують наукову діяльність молодих вчених в країнах Європейського Союзу. Funds supporting the scientific activity of young scientists in the countries of the European Union have been studied. Исследованы ...
 • Проблеми розвитку start-up – менеджменту в україні та можливості їх вирішення 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Єрешко, Катерина; Хома, Олена (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  У даній роботі досліджено причини відсутності попиту на стартапи в Україні та основні проблеми їх розвитку. Проаналізовано законодавчі, фінансові та інформаційні аспекти труднощів розвитку стартапів в Україні. Розглянуто ...
 • Сучасні підходи до фінансування стартапів та суб’єктів малого бізнесу в Україні 

  Островська, Ольга Анатоліївна; Ostrovska, Olga; Островская, Ольга Анатольевна; Гуцалюк, Анастасія (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено передумови появи нових сучасних підходів до фінансування стартапів і суб’єктів малого бізнесу та проблеми їх запровадження їх в Україні. The preconditions of appearance of new modern approaches to financing of ...
 • Діджиталізація малого бізнесу 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Абдулаєва, Е. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Останнім трендом сучасного ринку є діджиталізація всіх можливих видів діяльності. Можливості смартфону та різноманітних додатків значно економить час, кошти, а також надає можливість одночасно вирішувати велику кількість ...
 • Розроблення цифрової стратегії підприємства 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Небилиця, Андрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розгляд цифровізації, як важеля, який дасть поштовх до зародження нової економіки, нових напрямів у бізнесі і дасть можливість покращити усі сфери виробництва та ведення бізнесу. Consideration of digitalization as a key, ...
 • Фінанси як вихідна детермінанта процесу реалізації енергоінформаційної сутності вартості 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Це третя, завершальна стаття в циклі статей, присвячених розкриттю процесу реалізації енергоінформаційної сутності вартості, пов’язаних із цією сутністю властивостей і об’єктивних законів вартості, умов її функціонування. ...
 • Властивості та об’єктивні закони вартості у світлі її енергоінформаційної природи 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Ця стаття є другою в циклі статей, присвячених розкриттю енергоінформаційної ґенези, властивостей і законів вартості, а також ролі фінансів у її функціонуванні. Мета статті – дослідити рух як властивість вартості, його ...
 • Енергоінформаційна природа вартості 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2020)
  Ця стаття перша з циклу статей, присвячених розкриттю енергоінформаційної природи, властивостей і законів вартості, а також ролі фінансів у її функціонуванні. Мета цієї засадничої статті – обґрунтувати актуальність ...
 • Environmental risks and sustainable development indicators: determinants of impact 

  Sushchenko, Oleksandr; Сущенко, Олександр Миколайович; Сущенко, Александр Николаевич; Volkovskyi, Ievgen; Волковський, Євген Ігорович; Волковский, Евгений Игоревич; Fedosov, Viktor; Федосов, Віктор Михайлович; Федосов, Виктор Михайлович; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надія Сергіївна; Рязанова, Надежда Сергеевна (Institute of Society Transformation, 2020)
  The concept of sustainable development brought new constraints for the old-fashioned business models. At the same time, it created new opportunities for those who have a forward-looking strategy and strive to overcome «the ...
 • Еко-інновації як сучасна тенденція розвитку інноваційного підприємництва 

  Заболотня, І. В.; Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено сутність та типологію категорії «еко-інновації». Проаналізовано шляхи впровадження та перешкоди реалізації еко-інновацій. The definition and typology of the category «eco-innovation» were studied. Ways of ...
 • Фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Михайло Іванович; Dyba, Mykhailo; Дыба, Михаил Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено фактори формування збалансованого середовища для розвитку інноваційного бізнесу в Україні. Зроблено комплексний аналіз факторів збалансованого середовища в нашій країні, згрупувавши компоненти Індексу процвітання ...
 • Світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Ватрушкіна, М. О.; Ковіня, О. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Вказано основні світові тенденції інноваційного розвитку підприємств. Обґрунтовано та проаналізовано найпоширеніші з них. Здійснено загальний аналіз щодо впровадження інновацій у діяльність світових корпорацій. Indicated ...
 • Інституційні аспекти координації монетарної і фіскальної політик 

  Коптюх, Олена Григорівна; Koptiukh, Olena; Коптюх, Елена Григорьевна («ФОП Середняк Т. К.», 2021-04-12)

View More