Видання присвячується теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження соціально-трудових відносин. Широко висвітлюються проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин; основні питання, нові виклики і тенденції розвитку соціальної політики України; компенсаційна політика в системі соціально-трудових відносин на макрорівні; проблеми, індикатори та механізм регулювання процесів соціалізації ринку праці в Україні; діалектика розвитку гнучких форм зайнятості; дослідження стану і визначення напрямів забезпечення процесів інтелектуалізації трудового потенціалу. Розвиваються сучасні підходи до управління персоналом, управління знаннями на макро- та макрорівнях, напрями трансформації функцій служби персоналу та ін. Дане видання є некомерційним і призначене для широкого кола фахівців.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Освітньо-науковий потенціал Запорізької області: характеристика та орієнтири його формування 

  Антонюк, Валентина П.; Antoniuk, Valentyna; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Для України принципово важливим є подолання дисбалансу в розвитку регіонів, серед яких і Запорізька область. Її інноваційний розвиток можливий лише завдяки формуванню і реалізації освітньо-наукового потенціалу. Тому метою ...
 • Якість трудового життя і нерівність: гендерний аспект 

  Рябоконь, Іван Олександрович; Riabokon, Ivan; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено вплив гендерної нерівності на якість трудового життя, проаналізовано процеси і фактори, що формують гендерні проблеми в Україні. Метою дослідження є оцінка гендерної нерівності в процесі реалізації ...
 • Формування компетенцій інтернаціонального працівника в умовах трансформації глобального ринку праці 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальний світовий ринок трудових ресурсів висуває до праці високі вимоги. Нові критерії якості трудового потенціалу особистості, яка імплементована у світогосподарські відносини визначаються не лише кваліфікацією і ...
 • Цифрова економіка та поява цифрової зайнятості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна; Балика, Олена Г.; Balyka, Olena; Качан, Ганна М.; Kachan, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті виявлено центральну роль інформаційно-комунікаційних технологій в економіці країни, які вже давно стали важливою складовою життя кожної людини і є визначальною характеристикою цифрової трансформації. Основа ...
 • Ментальне здоров’я персоналу в умовах карантинних обмежень 

  Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svitlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Данилевич, Наталія Станіславівна; Danylevych, Nataliia; Данилевич, Наталия Станиславовна; Касяненко, Ярослав Анатолійович; Kasianenko, Yaroslav; Касяненко, Ярослав Анатольевич; Кицак, Тарас Григорович; Kytsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглядаються підходи до управління станом ментального здоров’я персоналу в умовах карантинних обмежень на основі людиноорієнтованих цінностей. Мета дослідження – провести аналіз сучасних факторів впливу на стан ...
 • Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах пандемії COVID-19 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, Nataliia; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті викладено результати дослідження проявів, трендів соціальної відповідальності бізнесу в умовах пандемії та ідентифіковано домінантні сфери її реалізації. Проведено аналіз еволюційного розвитку поглядів та підходів ...
 • Аналіз інституціональних факторів, які обумовлюють гендерні розриви в оплаті праці в Україні 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Волковська, Анна Іванівна; Volkovska, Anna; Волковская, Анна Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Незважаючи на прийняті Україною зобов’язання щодо заборони будь-якої дискримінації та забезпечення рівності між чоловіками і жінками, проблема гендерних розривів в оплаті праці залишається актуальною. Метою дослідження ...
 • Попит на HR-компетентності в україні: зміни та виклики на ринку праці під час пандемії COVID-19 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна; Варіс, (Волобоєва) Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Varis, Iryna; Варис, Ирина Александровна; Бідна, Тетяна Олексіївна; Bidna, Tetyana (LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2021)
  Досвід останнього року функціонування бізнесу актуалізував необхідність пошуку нових способів та підходів до управління людьми, зокрема через кризу, спричинену пандемією коронавірусу COVІD-19. Нова соціоекономічна ...
 • Соціальне партнерство в забезпеченні гідної оплати праці 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, Tetiana; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена питанням розвитку соціального партнерства в процесі забезпечення гідної оплати праці працівників. Висвітлено перспективи розвитку інституту соціального партнерства в контексті імплементації концепції ...
 • Оцінювання ризиків соціально-економічної незахищеності зайнятих в умовах структурних трансформацій сучасного ринку праці 

  Новікова, Ольга Ф.; Novikova, Olga; Шамілева, Лариса Л.; Shamileva, Larisa (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті систематизовані основні чинники посилення соціально-економічної незахищеності зайнятого населення в умовах структурних трансформацій, які відбуваються на сучасному ринку праці. Вони пов’язані з неефективною ...
 • Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За розгортання Четвертої промислової революції та формування нового технологічного базису – “Індустрії 4.0” – відбувається динамічна різновекторна трансформація провідних інститутів економіки та суспільства, нового формату ...
 • Діалог зі стейкхолдерами як інструмент забезпечення стійкості бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено концептуальні засади та значущість діалогу зі стейкхолдерами для успішного функціонування бізнес-організації, її розвитку, забезпечення конкурентних переваг, стійкості, зростанню бренду та іміджу. ...
 • Ways and characteristics of employee motivation in modern conditions 

  Hechbaia, Badri; Гечбая, Бадрі; Tchilaia, Nino; Тхілая, Ніно; Holetiani, Ketevan; Голетяні, Кетеван; Muskudiani, Zurab (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  An effective human resource management system is a crucial factor for all organizations and institutions. In the light of modern development, it is obvious that improving the quality of service and gaining public trust ...
 • Особливості мотивації персоналу малих підприємств харчової промисловості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Irina; Петрова, Ирина Леонидовна; Албдране, Мохамед; Albdrane, Mohamed (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Провідною силою успішного управління людськими ресурсами є обгрунтована система мотивації, яка може суттєво підвищити ефективність роботи співробітників і компаній. Однак існують істотні відмінності в мотивації персогалу ...
 • Забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальності 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Іщенко, Олександр Вікторович; Ishchenko, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження проблем взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин (СТВ) на основі оцінки стану та динаміки змін основних чинників, що впливають на неї (на основі соціологічних досліджень ...
 • Соціальний потенціал промисловості як домінантний чинник досягнення економічної стійкості 

  Несвіт, Костянтин В.; Nesvit, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В статті розглянуто трансформацію ролі соціального потенціалу промисловості як визначального чинника стійкості в новій економіці, науково обґрунтовано соціальні джерела та функціональні фактори впливу. Досліджено ...
 • Модернізація державної політики ринку праці як фактор подолання соціально-економічної кризи в Україні 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуальність теми дослідження визначається необхідністю подолання кризи ринку праці України на засадах збалансованості державної політики зайнятості з іншими напрямами соціально-економічної політики, скоординованого ...
 • Гендерна диференціація оплати праці в Україні 

  Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Не зважаючи на наявність численної кількості нормативно-правових документів, котрі стосуються гендерних питань, в Україні й досі існує проблема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. Статтю присвячено висвітленню ...
 • Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадження в Україні 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Трансформація сучасного ринку праці, розвиток ринку освітніх послуг та зміни безпосередньо самої сфери реалізації функції управління персоналом супроводжуються рядом проблем, вирішенню яких сприятиме впровадження в Україні ...

View More