Now showing items 1-20 of 32296

  • Організація масштабного самонавчання викладачів технології розробки дистанційних курсів 

   Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2021-06-11)
   У роботі проаналізовано досвід організації масштабного самонавчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технології розробки дистанційних курсів через використання навчального онлайнового курсу «Створюємо ...
  • Підходи європейської комісії до оцінювання стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України 

   Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Романченко, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Досліджено теоретичні та організаційні аспекти підготовки стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України та критерії їх оцінювання Європейською Комісією. The theoretical and organizational aspects of preparation of smart ...
  • Потенціал розвитку малого та середнього бізнесу у контексті регіональної смарт-спеціалазації 

   Швець, Наталія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Розглянуто можливості розвитку малого та середнього бізнесу завдяки активізації процесів регіонального стратегування на засадах смартспеціалізації. The possibilities of small and medium-sized business development due to ...
  • Європейський досвід та українські реалії підтримки цифрових інновацій в агросфері 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Ланова, Оксана (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Висвітлено напрями розвитку цифровізації агросфери Європейського Союзу. Досліджено європейські ініціативи впровадження цифрових інновацій в сільськогосподарську сферу. Висвітлено наявні приклади та ініціативи підтримки ...
  • Розвиток малого і середнього бізнесу в контексті smart-спеціалізації регіонів 

   Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Проаналізовано кількість малого і середнього бізнесу в Україні за період 2010–2019 р. Запропоновано заходи, які необхідні зробити для подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. The number of small and ...
  • Сучасні проблеми ресурсного потенціалу розвитку малого підприємництва вітчизняних сільських територій 

   Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна; Синюченко, К. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Досліджено теоретичні аспекти формування і реалізації ресурсного потенціалу малого підприємництва на сільських територіях України, сучасні проблеми його розвитку та висунуто пропозицію удосконалення державного регулювання ...
  • Роль малого та середнього бізнесу у сприянні інноваційного розвитку регіону 

   Сушкова, Олена; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Досліджено теоретично-практичні аспекти реалізації програм інноваційного розвитку регіону, визначена роль малих та середніх підприємств у створенні інноваційної екосистеми регіону. The authors of the thesis investigated ...
  • Вплив коронавірусу на надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності 

   Рудакова, Світлана Григорівна; Rudakova, Svetlana; Рудакова, Светлана Григорьевна; Щетініна, Людмила Валеріївна; Shchetinina, Liudmila; Щетинина, Людмила Валерьевна; Василенко, Андрій Олександрович; Vasylenko, Andriy; Василенко, Андрей Александрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Розглянуто значення аналізу даних державної служби зайнятості, яке полягає у визначенні її потенційного та реального впливів на зайнятість населення. Окреслено зміни у динаміці надання одноразової допомоги по безробіттю ...
  • Prior assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows 

   Onikiienko, Sergii; Онікієнко, Сергій Володимирович; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   This research proposes a new theoretical approach to the assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows based on the principles of value-based management allowing to use internal rate of return ...
  • Smart-спеціалізація як інструмент диверсифікації розвитку міст в контексті трансформації структури їх економіки 

   Лещух, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Показано актуальність та доцільність впровадження Smart-спеціалізації як інструменту диверсифікації розвитку міст в контексті трансформації структури їх економіки. Названо потенційні види економічної діяльності для ...
  • Financial mechanisms for SME support the pandemic crisis: European experience 

   Ivashchenko, Alla; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Mechanisms of financial support for small and medium-sized businesses due to the Covid-19 pandemic crisis in European countries are analysed. Проаналізовано механізми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу ...
  • Перспективи smart-спеціалізації у Київській області 

   Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Чермянін, Антон (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Розглянуто основні положення та напрямки smart-спеціалізації, виявлено та надано характеристику перспективам реалізації smart-спеціалізації у Київській області. The article examines the main positions and directions of ...
  • Механізм підтримки інноваційної діяльності МСБ в умовах коронакризи: міжнародний досвід 

   Корнилюк, Анна Валентинівна; Kornyliuk, Anna; Корнилюк, Анна Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   роботі проаналізовані основні механізми підтримки діяльності МСБ у період пандемії 2020 р. Аналіз наводиться у розрізі загальних механізмів підтримки та механізмів, спрямованих суто на підтримку інноваційної діяльності ...
  • Тенденції та особливості формування пацієнтоорієнтованої моделі розвитку медичного закладу при реформуванні галузі 

   Клименко, Світлана Михайлівна; Klymenko, Svitlana; Клименко, Светлана Михайловна; Жук, Юрій (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Досліджено основні тенденції 2010–2020-х років ХХІ століття в медичній галузі та їх вплив на стратегію розвитку медичного закладу в умовах реформування та структурних змін в медицині. Researched of the main tendencies of ...
  • Пошук інвесторів українськими стартаперами серед корпоративних венчурних фондів у медико-біологічній галузі 

   Мельник-Мельников, Петро; П’ятчаніна, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Робота присвячена дослідженню деяких суттєвих відмінностей у функціонуванні бізнес- ангелів, венчурних фондів та корпоративних венчурних фондів у медико-біологічній сфері при пошуку інвестицій вченими-інноваторами України. The ...
  • Особливості трансферу медичних технологій 

   Дворщенко, Олег; Огородник, Анна; П’ятчаніна, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Досліджено особливості трансферу технологій у медико-біологічній галузі. Визначено значимість, чинники, драйвери, цілі та ефективні фактори трансферу інноваційних технологій. Peculiarities of technology transfer in the ...
  • Комерціалізація наукових розробок: власний досвід (рання діагностика раку) 

   Яловенко, Тетяна; Лук’янова, Наталія; Россильна, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   На прикладі власного досвіду доведено доцільність комерціалізації та введення на ринок медичних послуг наукових розробок українських вчених шляхом впровадження в клінічну практику новітніх скринінгових програм ранньої ...
  • Забезпечення інноваційного розвитку науково-дослідних організацій на прикладі реалізаціїстартап проєкту «Пов’язка вуглецева сорбуюча» 

   Шапран, Олександр; Сахно, Лариса; П’ятчаніна, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Сучасна концепція інноваційного розвитку сфери медичних послуг базується на реалізації механізму трансферу технологій від продуцентів медичних і біологічних новацій - наукових установ та університетів. Значимість ...
  • Проблеми, ризики і перспективи комерціалізації медичних інновацій в Україні 

   Россильна, Ольга; П’ятчаніна, Тетяна; Чехун, Василь (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Проведено аналіз основних документів, що здійснюють нормативно-правове забезпечення науково-інноваційної та інноваційної діяльності в Україні. Вказано на ряд недосконалостей та неузгодженостей щодо категорійних понять, які ...
  • Особливості стадій життєвого циклу об’єкта господарської діяльності в онкології 

   Огородник, Анна; П’ятчаніна, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
   Досліджено стадії життєвого циклу об’єкту господарської діяльності в онкології, що дозволяє визначати основні завдання маркетингу на кожному етапі життєвого циклу, розробляти альтернативні маркетингові стратегії, оцінити ...