Now showing items 1-20 of 33408

  • Efficiency of capital formation of utility enterprises: the case of Ukraine 

   Slobodianyk, Yuliia; Слободяник, Юлія Борисівна; Слободяник, Юлия Борисовна; Bagatska, Kateryna; Silakova, Hanna; Krot, Liudmyla; Korbutiak, Alina (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 2021-05-01)
   The paper aims to analyze the approaches to capital formation of Ukrainian utility enterprises, identify their impact on the financial results of entities and formulate recommendations to ensure the efficiency of utility ...
  • Audit Assessment of the Effectiveness of Public Procurement Procedures 

   Drozd, Iryna; Pysmenna, Mariia; Pohribna, Nataliia; Zdyrko, Nataliia; Kulish, Hanna; Куліш, Ганна Петрівна; Кулиш, Анна Петровна (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 2021-05-01)
   The article seeks describing the benefits and challenges faced by auditors in assessing the effectiveness of public procurement procedures in terms of applying the methodology for calculating efficiency, economy and ...
  • Планування використання земель як функція публічного управління в галузі використання і охорони земель: адміністративно-правовий аспект 

   Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Дорош, Вікторія Сергіївна; Dorosh, Viktorіia; Дорош, Виктория Сергеевна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021)
   Досліджується питання планування використання земель як функції публічного управління в галузі використання і охорони земель. Наголошено на різних поглядах науковців щодо визначення поняття цієї функції та її закріплення ...
  • Штучний інтелект у публічному адмініструванні земельних відносин: проблеми та перспективи 

   Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Корпачова, Світлана Володимирівна; Korpachova, Svitlana; Корпачова, Светлана Владимировна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2021)
   Досліджується доцільність запровадження штучного інтелекту в публічне адміністрування у сфері земельних відносин. Зроблено порівняльний аналіз застосування провідними країнами програм на основі штучного інтелекту в ...
  • Реалізація принципу добросовісності в цивільному законодавстві: питання рекодифікації 

   Гайдулін, Олександр Олександрович; Haidulin, Oleksandr; Гайдулин, Александр Александрович; Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Iryna; Шаркова, Ирина Николаевна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
   Стаття присвячена важливій проблемі рекодифікації цивільного законодавства в Україні, що стосується процесу подальшого впровадження принципу добросовісності в Цивільний кодекс. Загальновизнано, що важливим кроком на шляху ...
  • Публічне адміністрування як запорука забезпечення прав і свобод людини в Україні 

   Охотнікова, Олена Миколаївна; Okhotnikova, Оlena; Охотникова, Елена Николаевна; Арбич, Ярослава Олегівна; Arbych, Yaroslava; Арбич, Ярослава Олеговна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
   Досліджується роль публічного адміністрування щодо забезпечення прав і свобод людини та проблема необхідності його реформування в Україні. Зроблено порівняльний аналіз моделі публічного адміністрування з використанням ...
  • Конституційне право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції окремих категорій осіб 

   Міхневич, Людмила Володимирівна; Mikhnevych, Liudmyla; Михневич, Людмила Владимировна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
   У статті досліджено право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції окремих категорій осіб, зокрема право на таємницю кореспонденції осіб, засуджених до позбавлення волі, представників ...
  • Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
   У статті на основі критичного аналізу наявних розробок щодо тлумачення змісту, цілей та функцій технологічного менеджменту, сформовано авторське трактування теоретико-методологічних засад цього відносно нового для України ...
  • Технологічний розвиток підприємства: критичне осмислення та авторське трактування 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
   Втрата колишніх технологічних надбань та здобутків, необхідність забезпечення конкурентоспроможності української продукції в умовах переходу до економіки знань та очікування нової технологічної революції зумовлюють інтерес ...
  • Кано-метод обґрунтування нового чи удосконалення існуючого продукту (товарів, робіт, послуг) 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2016)
  • Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства 

   Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна (Сумський державний університет, 2015)
   У статті критично проаналізовані наявні пропозиції щодо оцінювання інноваційності підприємства. Базуючись на авторському трактуванні сутності цього поняття та комплексного інтегрального показника, обґрунтовані принципи ...
  • Сучасні реалії та вектори розвитку ринку праці в умовах цифровізації 

   Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (Національний авіаційний університет, 2022-03)
   В роботі досліджено сучасні реалії та вектори розвитку ринку праці в умовах цифровізації. Надано авторську позицію щодо трансформаційних змін процесу трудової діяльності та характеру праці. В роботі акцентовано на ...
  • Logit-model for predicting startup’s venture funding 

   Zhyber, Tetiana; Жибер, Тетяна Василівна; Жибер, Татьяна Васильевна; Lihonenko, Larysa; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Лигоненко, Лариса Александровна; Piskunova, Olena; Піскунова, Олена Валеріївна; Пискунова, Елена Валерьевна; Srivastava, P.; Шрівастава, П.; Huzik, Tetiana; Гузик, Татьяна Анатольевна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної академії наук України», 2021)
   The paper is devoted to deepening the academic basics using forecasting modeling methods to determine the predictors of enterprises’ success. A startup as a form of entrepreneurship is important today due to the ability ...
  • Інституційний аспект використання цільових програм у бюджетуванні макрорівня 

   Жибер, Тетяна Василівна; Zhyber, Tetiana; Жибер, Татьяна Васильевна; Солопенко, Тетяна Василівна; Solopenko, Tetiana; Солопенко, Татьяна Васильевна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2021)
   Мета дослідження полягає у визначенні особливостей інституційних змін у бюджетуванні макрорівня упродовж імплементації державних цільових програм та бюджетних програм в Україні. Проведені аналіз та систематизація таких ...
  • Досвід деяких країн Європи у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх 

   Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Одеська національна юридична академія, 2017)
   У статті розглядається досвід деяких країн Європи, зокрема, Нідерландів, Бельгії, Польщі тощо у сфері кримінального провадження щодо неповнолітніх. На основі аналізу досвіду цих країн у сфері кримінального провадження ...
  • Генеза показань свідка як джерело доказів у кримінальному процесі 

   Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Науково-дослідний інститут публічного права, 2018)
  • Перспективи вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх за законодавством України 

   Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Міжнародний гуманітарний університет, 2019)
   У статті розглянуто перспективи вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх за законодавством України. Зазначено, що чинний Кримінальний процесуальний кодекс України містить розширену ...
  • Кримінально-правові засади формування антикорупційної політики в Україні 

   Задерейко, Світлана Юріївна; Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Светлана Юрьевна (Національна академія внутрішніх справ, 2021-05-17)
  • International legal standards for the protection of the rights of minors in criminal proceedings 

   Zadereiko, Svitlana; Задерейко, Світлана Юріївна; Задерейко, Светлана Юрьевна (Web: www.tsh-journal.com, 2019)
   The article examines international legal standards for the protection of juvenile rights in criminal proceedings. The directions of their implementation in the national legislation of Ukraine are determined.
  • Мультиагентна технологія процес-майнінгу для отримання прецедентів при адаптивному управлінні підприємствами 

   Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (Харківський національний економічний університет, 2012)