Now showing items 1-20 of 34079

  • Стратегічний підхід до розвитку бізнес кластерів 

   Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnova, Zoia; Шершнёва, Зоя Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто роль стратегій у формування бізнес-кластерів, доведена необхідність балансування стратегій організацій, які входять до кластерів. The role of strategies in the formation of business clusters is considered, the ...
  • Стратегічний розвиток підприємств торгівлі в умовах нестабільності розвитку економіки 

   Шевчун, Марина; Shevchun, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто поняття стратегії та стратегічного планування, розкрито його значення та роль у діяльності підприємств. Розглянуто сутність технологій стратегічного планування на підприємстві як неодмінної складової успішної ...
  • Маркетингова стратегія бізнес-організації в умовах цифрової трансформації 

   Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, Olena; Шатилова, Елена Владимировна; Нікулін, Вадим; Nikulin, Vadym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто актуальні питання розроблення та реалізації маркетингової стратегії бізнес-організації в умовах цифрової трансформації. Охарактеризовано динаміку та обсяг ринку Інтернет-реклами в Україні. Визначені ключові ...
  • The influence of unhealthy neuroticism on the peculiarities of personal decision making 

   Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна (ALUNA Publishing House, 2021-11)
   The aim: To determine the influence of unhealthy neuroticism (the high level of personal neuroticism) on the properties of the decision-making process, to identify the differences in the decision-making process features ...
  • Neurotic conditions: problem, diagnosis, correction by cognitive-behavior therapy 

   Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Kolesnichenko, Yelyzaveta; Lovegrove, Anastasiia (ALUNA Publishing House, 2021-11)
   The aim: To identify the relationship between neurotic states and hardiness as an indicator of mental health, to explore the possibility of using the cognitive-behavior therapy techniques to correct neurotic states in ...
  • Study of the mental state of students in the process of online education during the coronavirus pandemic 

   Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Korvat, Larysa; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Lovka, Olha; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловка, Ольга Владимировна; Lovochkina, Antonina; Serhieienkova, Oksana; Beridze, Ketevan (ALUNA Publishing House, 2021-11)
   The aim: Exploring the specifics of the underlying mental states of university students in the context of online learning during the COVID-19 pandemic and identifying their relationship to mental health. Materials and ...
  • Людький потенціал та опорні складові його розвитку 

   Чекан, Ірина; Chekan, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Запропоновано поняття «mainstain людського розвитку», яке включає основні елементи стратегічного управління освітою впродовж життя: світові технологічні тренди, потреби студента, потреби бізнесу, потреби регіону. Умовою ...
  • Інноваційна культура як інструмент стратегічного управління за слабкими сигналами у VUCA-світі 

   Стовба, Тетяна; Stovba, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   В умовах VUCA-світу виникає потреба управляти за слабкими сигналами зовнішнього середовища. Для подолання крихкості та вразливості підприємств в умовах недетермінованості та невизначеності оточення запропоновано ...
  • Адаптація системи антикризового управління підприємствами до V.U.C.A. – середовища 

   Стеценко, Сергій; Stetsenko, Sergii; Моголівець, Антон; Moholivets, Anton (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто вимоги V.U.C.A. - середовища до побудови системи антикризового управління підприємствами. Вибір індикаторів кризового розвитку, систем моніторингу і аналізу змін, реагування на негативні впливи має відбуватись ...
  • Український досвід розвитку соціальної відповідальності бізнесу в умовах VUCA-світу 

   Силкіна, Юлія; Sylkina, Yuliia; Сидоренко, Олексій; Sydorenko, Oleksii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У роботі було визначено конкретні приклади соціальної відповідальності бізнесу в VUCA-світі, зокрема в умовах пандемії. Обґрунтовано важливість КСВ в діяльності підприємства з метою сталого розвитку. Запропоновано заходи ...
  • Розвиток моделі стратегічного підприємництва 

   Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Узагальнено підходи до змісту стратегічного підприємництва. Запропоновано розвиток моделі стратегічного підприємництва на основі змісту етапів процесу стратегічного менеджменту. Different approaches to the strategic ...
  • Роль стратегічного аналізу в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства 

   Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasii-Verhunenko, Iryna; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто місце та значення стратегічного аналізу в системі економічної безпеки підприємства. Визначено зовнішні та внутрішні фактори негативного впливу на фінансово- економічну безпеку підприємства. Виокремлено основні ...
  • Гібридизація операційної стратегії як відповідь бізнес-організацій на виклики VUCA-світу 

   Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Короткова, Ксенія; Korotkova, Kseniia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розглянуто сутність гібридного підходу, зокрема як його можна застосовувати в формуванні операційної стратегії бізнес-організації. Визначено варіанти використання гібридної операційної стратегії, зокрема у комбінації ...
  • Системне забезпечення економічної стійкості підприємства в умовах VUCA-світу 

   Олійник, Наталія; Oliinyk, Nataliia; Олійник, Олександр; Oliinyk, Oleksandr; Габріх, Анастасія; Habrikh, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   В роботі розглянуто особливості діяльності підприємств в умовах VUCA-світу. Досліджено управлінські технології в бізнес-середовищі VUCA. Обґрунтовано необхідність системного забезпечення економічної стійкості підприємства ...
  • Командна взаємодія в умовах віддаленої роботи 

   Миколайчук, Ірина; Mykolaichuk, Iryna; Сидоренко, Олексій; Sydorenko, Oleksii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Розкрито зміст поняття «командна взаємодія» та її роль у VUCA-світі. Обґрунтовано вплив сучасного середовища на роботу команди. Визначено заходи, що найбільш доцільно рекомендувати керівникам для запровадження в організаціях ...
  • Стратегія розвитку у VUCA-світі організації, що самонавчається 

   Миколайчук, Ірина; Mykolaichuk, Iryna; Кроковна, Ольга; Krokovna, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У публікації розкрито сутність, зміст та значення організації, що самонавчається та функціонує у VUCA-світі. Обґрунтовано значення її стратегічного розвитку як чинника конкурентоспроможності та активного учасника змін. ...
  • Оцінка фінансово-економічної безпеки при формуванні стратегії бізнесу 

   Мєшкова-Кравченко, Наталія; Mieshkova-Kravchenko, Nataliia; Лашкевич, Вікторія; Lashkevych, Viktoriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Особливості бізнес-середовища в умовах VUCA зумовлюють зміну підходів до стратегічного управління, зокрема формування школи стратегічного Форсайту. Ураховуючи ключові фактори успіху проведення Форсайту, розглянуто ...
  • Стратегічний індівідуалізм та його філософсько-практичний контент 

   Латинін, Костянтин; Latynin, Kostiantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   Дано поняття стратегічного індивідуалізму в філософському наповненні та в контексті теорії конкурентоспроможності. З філософської концепції бізнесу під стратегічним індивідуалізмом показано значення цінностей даного ...
  • Клієнтоорієнтована стратегія в ощадливому управлінні підприємством 

   Колос, Ірина Василівна; Kolos, Iryna; Колос, Ирина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   За результатами авторського дослідження встановлено доцільність розроблення клієнтоорієнтованої стратегії для ефективного ощадливого управління підприємством. Обґрунтування потоку створення цінності для окремого виду / ...
  • Виклики та пріоритети для фармацевтичних компаній в умовах пандемії COVID-19 

   Дергачова, Вікторія; Derhachova, Viktoriia; Макарова, Марина; Makarova, Maryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-10)
   У роботі визначено та надано характеристику викликів та стратегічних пріоритетів для фармацевтичних підприємств в умовах боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19. The article identifies and describes the challenges and ...